Prijs Armoede Uitsluiten

 

Prijs Armoede Uitsluiten

De jaarlijkse 'Prijs Armoede Uitsluiten' plaatst organisaties en projecten in de kijker die zich op een bijzondere manier engageren in de strijd tegen armoede en uitsluiting.

Prijs Armoede Uitsluiten 2021


"Weet jij wat er echt in hen omgaat?"

Leven in armoede is niet te onderschatten. Je ziet het niet altijd, maar het sluimert diep vanbinnen. Armoede kruipt in je hoofd, in je hele lijf:

  • De stress van leven in armoede weegt zwaar door, het vreet tijd en energie. Elke dag opnieuw zorgen over geld, niet voldoen aan verwachtingen, altijd verantwoording afleggen en altijd zoeken naar (nood)oplossingen)
  • Schaamte voelen voor je situatie, je schuldig voelen dat je jouw gezin geen beter leven kan bieden.
  • Het geld ontbreekt, de durf om erover te praten eveneens. Eenzaamheid en gebrek aan verbondenheid is je te veel.
  • Waarom moet het jou overkomen? Je voelt opstandigheid oplaaien.
  • Of heb je niets te bieden? Ben je wel iets waard?

De coronacrisis heeft veel aan de oppervlakte gebracht. Iedereen heeft gevoeld hoe zwaar het mentaal doorweegt om lange tijd in onzekerheid, isolatie of een krappe en onaangepaste ruimte te moeten leven. Voor ons is er perspectief. Voor mensen in armoede blijft het de dagdagelijkse realiteit.


 

De onzichtbare binnenkant van armoede doet wat met een mens

Engageert jouw organisatie zich in de strijd tegen armoede? Of specifieker: voor wat er écht omgaat in de hoofden van mensen in armoede? Dan wil Welzijnszorg jullie werking of project in de kijker zetten. Dat doen we met de jaarlijkse ‘Prijs Armoede Uitsluiten’, telkens vanuit een ander thema.

Dit thema focust niet op hulpverlening of geestelijke gezondheidszorg. Elk initiatief dat erop gericht is om hen beter in hun te vel te doen voelen en meer verbinding te scheppen, komt in aanmerking. Organisaties die mensen uit hun kot halen, ontmoetingen creëren en niemand loslaten. Dat zijn de inspanningen die we willen belichten.

We nodigen jouw organisatie dan ook graag uit om zich kandidaat te stellen. Toon ons hoe jullie deze strijd aangaan!


 

Meer weten over de prijs?

Onder de kandidaten krijgen maximaal 5 initiatieven een nominatie voor de ‘Prijs Armoede Uitsluiten’. Uit de genomineerden maakt een jury op 3 juni 2021 de laureaat bekend.

De prijs bestaat uit twee luiken:

  • Een geldbedrag van € 20.000
  • Het bronzen beeld ‘De levensloop’

 

Uiterste datum kandidaatstelling: 15 april 2021

Stel je kandidaat

Tips & tricks bij het aanvraagformulier

NIEUW: Campagne Armoede Uitsluiten 2021

Voor het eerst in de geschiedenis van de ‘Prijs Armoede Uitsluiten’, koppelen we er ook een campagne aan.

Over heel Vlaanderen zullen we dit thema onder de aandacht brengen. Zodat iedereen weet wat er echt in hen omgaat.

Deze strijd voeren we niet alleen. Verbondenheid creëren we samen.

Prijs Armoede Uitsluiten 2020

Interculturele solidariteit

Op 17 september 2020 maakte Welzijnszorg de laureaat van de Prijs Armoede Uitsluiten 2020 bekend in Brussel. 

De jury koos uiteindelijk voor het Limburgs Platform Mensen op de vlucht (LPV). Marc Justaert: “Het Limburgs Platform Mensen op de vlucht is een samenwerker pur sang, die 26 lokale werkingen bundelt met ruim 320 vrijwilligers. Als bundeling van kleinere initiatieven laten ze hun stem horen bij de overheid. Het is een sterke werking, gedreven en intercultureel, met een sterke focus op diversiteit en gelijkwaardigheid. Dat ze daarenboven als vrijwilligerswerking ook nog concrete projecten opzetten met een duidelijke meerwaarde, is lovenswaardig: zo is er hun ‘maatjesproject’ en zijn ze partners in het Europese project ’in de zorg – uit de zorgen’.”

Lees meer over het Limburgs Platform Mensen op de vlucht en de Prijs

 

Een ijzersterke formule.

Organisaties kunnen zich kandidaat stellen op basis van een specifiek ‘thema’ dat we vooraf bekendmaken. Onder de kandidaten krijgen maximaal 5 initiatieven een nominatie voor de ‘Prijs Armoede Uitsluiten’. Een jury kiest uit de genomineerden de uiteindelijke winnaar.

De prijs bestaat uit twee luiken:

  • Een geldbedrag van € 20.000
  • Een bronzen beeld 

Daarnaast brengt de Prijs elk jaar ook de nodige persbelangstelling met zich mee. Zeker voor de laureaat maar ook voor de genomineerden is het een mooie gelegenheid om hun werking en hun bekommernissen onder de aandacht te brengen. 

De winnaars van de voorbije jaren

Van begin februari tot half april kan je je kandidaat stellen voor de Prijs Armoede Uitsluiten. Wil je op de hoogte blijven van de oproep? Schrijf je dan hier in voor meer informatie rond de ondersteuningsmogelijkheden voor projecten.