Housing Fast wint de Prijs Armoede Uitsluiten in 2017

‘Housing Fast’ van ‘Straatverplegers/Infirmiers de rue’ wint de 18e Prijs Armoede Uitsluiten van Welzijnszorg

Brussel 24 juni 2017. Voor de 18e keer reikte Welzijnszorg de Prijs Armoede Uitsluiten uit. Het project ‘Housing Fast’ van de Brusselse vzw ‘Straatverplegers /Infirmiers de rue’ wist de jury te overtuigen en wint de prijs van €12.500.

Voor de 18e editie van de Prijs Armoede Uitsluiten, koos Welzijnszorg om projecten in de kijker te zetten die duurzame woonoplossingen bieden voor precaire doelgroepen. Maar liefst 33 projecten uit Vlaanderen en Brussel dienden hun kandidatuur in. Een jury van experten koos hieruit 8 genomineerden. De nominaties maken een mix tussen focussen op de probleemstelling (doelgroepgericht) versus focussen op een oplossing (woonvorm). We stellen vast dat verschillende welzijnsactoren – bijzondere jeugdzorg, algemeen welzijnswerk, maar zeker ook samenlevingsopbouw – een belangrijke rol spelen op dit domein en mooie vernieuwende initiatieven opzetten. Als uiteindelijke winnaar koos de jury voor ‘Housing Fast’.

Kwaliteitsvolle, betaalbare huisvesting is cruciaal in de strijd tegen armoede. Een goede woning is een absolute noodzaak om uit het web van armoede te ontsnappen.

De jury prees dit project omwille van de keuze voor een van de meest kwetsbare groepen in onze samenleving, namelijk langdurig daklozen en de langdurige begeleiding die ze bieden aan deze mensen:

“Met ‘Housing Fast’ bekronen we de inspanningen van Straatverplegers Infirmiers de rue  om langdurig daklozen in Brussel - zo snel als kan - terug een stabiel onderdak te bezorgen. Deze mensen – een van de meest kwetsbare groepen - krijgen immers zelden een plek in andere huisvestingsprogramma’s. Straatverplegers/Infirmiers de rue wil hen een snelle woonoplossing en begeleiding zolang als nodig kunnen bieden.”

Welzijnszorg wil met deze Prijs Armoede Uitsluiten de inspanningen en het engagement van de winnaars en de andere genomineerden in de bloemetjes zetten. Terzelfdertijd stelt Welzijnszorg vast dat het recht op wonen voor mensen in armoede niet gegarandeerd is. Heel wat van de genomineerden proberen op kleine schaal de ergste noden te lenigen, maar stellen vast dat de vraag voor kwaliteitsvolle en betaalbare woningen, veel groter is dan het aanbod.
De meest kwetsbare groepen, bijvoorbeeld dak- en thuislozen vragen om extra begeleiding. Hiervoor moet men beroep doen op allerlei projectsubsidies en vrijwillige inzet. Nochtans zijn veel problemen structureel. De overheid kan al deze inzet best waarderen door ook structurele middelen te voorzien voor structurele oplossingen, zo stelt Welzijnszorg.