Steun aanvragen bij Welzijnszorg

Steun aanvragen bij Welzijnszorg

Ben jij actief bij een organisatie die armoede voorkomt of bestrijdt? Dan kan je via Welzijnszorg financiële steun aanvragen. De projectoproep loopt van 10 februari tot 15 april 2021.

 

Meer dan geld alleen

Het ondersteunen van armoedeprojecten is voor Welzijnszorg meer dan alleen geld geven.
Het is samenwerken EN een stem geven. 

We zetten in op een wederzijdse versterking: de verhalen en ervaringen van de armoedeprojecten voeden de campagnes en het politieke werk van Welzijnszorg. Tegelijkertijd helpen we de armoedeprojecten om hun ervaringen en suggesties te delen met het beleid en een ruim publiek. 

Er zijn twee mogelijkheden.

1. Samenwerker 

Welzijnszorg werkt samen met organisaties die lokaal armoede aanpakken. We vormen zo een netwerk om naar de brede samenleving te trekken om het onrecht dat armoede is, aan te kaarten. We willen de positie van mensen in armoede verbeteren. En vooral: mensen in armoede versterken en hen zelf een stem geven.

Wat houdt een samenwerking in?

  • We beluisteren jullie verhalen en verzamelen signalen om die mee te nemen in onze campagne en ons politiek werk.
  • We vermelden jullie werking in onze communicatie met onze vrijwilligers en naar de brede samenleving.
  • We vragen jullie om mee te werken aan ons sensibiliserend werk: om bv. jullie werking en visie op armoede voor te stellen aan een groepje mensen of een interview aan te leveren voor een persbericht…

Na goedkeuring van de projectaanvraag maken we in overleg een afsprakenovereenkomst voor twee jaar op.

Projectsteun

We werken graag met zo veel mogelijk organisaties samen. We kunnen ze echter niet allemaal financieel steunen. Een beperkt aantal organisaties kan gedurende twee jaar voor een welomschreven project en gemiddeld € 2.500 (vrijwilligersorganisaties) tot € 4.000 (grotere professionele organisaties) per jaar gedurende twee jaar als steun te ontvangen. Het bedrag kan ook hoger of lager zijn, afhankelijk van jullie vraag enerzijds en de beslissing van de regionale projectencommissie anderzijds.

 

Afhankelijk van hun focus of werkterrein kan aan deze organisaties gevraagd worden mee te werken aan de inhoud van een volgende campagne of van een thematisch dossier van Welzijnszorg. We doen een warme oproep aan organisaties actief rond het campagnethema 2022 om een aanvraag in te dienen.

Campagne 2022
Onze samenleving is steeds digitaler.

Heel gemakkelijk, zeggen velen, veel toegankelijker. Alles onmiddellijk ter beschikking. Maar andere mensen ervaren door de digitalisering extra drempels. Ze slagen er om verschillende redenen niet in hun weg te vinden en hun rechten te laten gelden in deze digitale wereld. Bijkomende uitsluiting loert om de hoek.

Is digitalisering een thema waarrond jouw organisatie werkt? Kaartten jullie de digitale kloof al aan bij de lokale overheid of andere diensten? Zijn jullie bezig met de oplossingen: mediawijsheid, een eigen internetcafé of cursussen, …? Willen jullie samen met ons een campagne over digitalisering en armoede op poten zetten? 

  

Dien een projectaanvraagformulier

2. Startende en vernieuwende organisaties

Welzijnszorg wil jonge, (ver)nieuwe(nde) initiatieven van armoedebestrijding stimuleren door hen te ondersteunen met
een kleine starttoelage.

Zo willen we kansen geven aan nieuwe ontwikkelingen: ‘laboratoria van sociale actie’, experimenteerruimte, starters, nieuwe ideeën of deelwerkingen, het uitlokken van (nieuw) particulier initiatief, … Noem het een aanmoedigingspremie, die in specifieke situaties nog kan aangevuld worden met advies 

We steunen per regio een aantal initiatieven met een toelage van maximaal € 2.000.

Ga naar het aanvraagformulier

Het verloop van de projectoproep

Lees meer over de criteria en voorwaarden om projectsteun aan te vragen.

·       Elk jaar tussen begin februari en midden april lanceren wij onze projectoproep. In die periode kan je via een webformulier op deze site een aanvraagformulier invullen. Tot einde juni beraadslaagt onze projectencommissie. Net voor de zomer krijg je een brief met  nieuws over de goed- of afkeuring van je aanvraag. de uitbetaling gebeurt dan begin oktober.
Wil je hiervan op de hoogte blijven? Schrijf je dan hier in voor meer informatie rond de ondersteuningsmogelijkheden voor projecten.