Adviestoelagen

Adviestoelagen

Wil je als kleine of middelgrote organisatie de werking versterken of verbeteren? Wil je hulp van een boekhouder voor het opzetten van jullie boekhoudsysteem? Of heb je nood aan juridisch advies? De adviestoelage ondersteunt je om het advies van deskundigen op verschillende terreinen (bv. financieel, juridisch, management, communicatie…) in te roepen. Je kunt tot  € 1.500 per jaar per organisatie ontvangen.

Voorwaarden

  • De totale jaaromzet van de organisatie mag niet groter zijn dan € 750.000. 
  • Je voldoet aan de algemene projectcriteria en aan de specifieke criteria voor aanvragers adviestoelagen.

Hoe aanvragen?

  1. Stuur een mail naar projecten@welzijnszorg.be.
  2. We bezorgen je het eenvoudige aanvraagformulier. Dit vul je in en stuur je terug.
  3. Binnen enkele weken krijg je antwoord over de goed- of afkeuring van je aanvraag.
  4. Bij goedkeuring kan je het advies inwinnen. Bezorg de bewijsstukken van de gemaakte kosten daarna aan Welzijnszorg.
  5. Binnen enkele weken wordt de toelage uitbetaald.