Inspiratie

We hebben je hardt nodig

Onze roep naar solidariteit is hard.
Kom niet af met flauwe voorstellen
of halve maatregelen.
Een solidaire wereld kan
als we het samen maar hard genoeg willen.

Onze roep naar solidariteit komt uit het hart.
We zien de mensen achter de cijfers,
we horen en vertellen de verhalen,
we voelen ons verbonden.
Een solidaire wereld kan
als we het maar samen doen. 

We hebben een jarenlange traditie om onze campagnes ook te vertalen in inspirerende en liturgische materialen. De advent en de kersttijd zijn immers sterke tijden op het snijpunt van strijd én inkeer. Heel wat verenigingen, geloofsgemeenschappen maar ook scholen en instellingen gaan tijdens de adventsperiode aan de slag met ons aanbod. We zijn blij dat zij zich laten raken door het onrecht dat mensen in armoede leven en dat ze zich samen met ons inzetten voor een rechtvaardige samenleving. We zijn met velen die blijven geloven dat het anders kan.

Samen Tegen Armoede inspireert

We hebben een rijk pallet aan materialen om even stil te vallen EN om in beweging te komen. Zoek en vind wat jullie inspireert. 

Inspirerende Powerpoint

Een tiental sfeervolle foto's met een bijpassende tekst of spreuk om je bezinnende momenten mee te openen of af te sluiten. Met enkele vraagjes breng je zo het gesprek op gang.

Download

Teksten en bezinningsmodellen

Een selectie teksten over de campagne '1 op 5 loopt school in de buitenbaan', armoede in het algemeen en advent/Kerstmis, een aanbod openers en afsluiters én 3 uitgewerkte bezinningsmodellen.

Download

Zit je met concrete vragen
of weet je niet waar te beginnen?

Onze verantwoordelijke Inspirerende materialen - Hadewijch Vanhove -  is er voor je! 

Stuur Hadewijch een mail