Over ons

Over ons

Omdat het onrecht dat mensen in armoedesituaties leven ons diep raakt, en omdat we geloven dat een rechtvaardige samenleving mogelijk is, strijden we samen tegen armoede.

Welzijnszorg heeft een duidelijke missie en een uitgesproken visie op armoede, armoedebestrijding, netwerking en ervaringsdeskundigheid

Welzijnszorg droomt van een wereld zonder armoede en sociale uitsluiting

Onze droom is een samenleving waarin de middelen eerlijk verdeeld zijn en iedereen kansen krijgt. Als onafhankelijke organisatie zijn we na vijftig jaar een vaste waarde geworden. We gaan er dan ook voluit en enthousiast voor!

We doen dat op vier manieren: door armoedeorganisaties te ondersteunen, door vorming te geven en educatief materiaal ter beschikking te stellen, door campagne te voeren en door politiserend en ook politiek werk.

Samen steunen we armoedeorganisaties

Met jouw gift of actie steunt Welzijnszorg meer dan honderd organisaties die zich dagelijks inzetten voor mensen in armoede. Samen geven we hen een betere toekomst.

Het ondersteunen van armoedeorganisaties is voor Welzijnszorg meer dan alleen geld geven. Het is samenwerken én een stem geven. De verhalen en ervaringen van mensen in armoedesituaties voeden de campagnes en het politieke werk van Welzijnszorg. 

Tegelijkertijd bieden we hen een forum (of een plek) om hun ervaringen en suggesties te delen met het beleid en een ruim publiek. We investeren in, en werken heel nauw samen met de Welzijnsschakels, die lokaal mensen met en zonder armoede- ervaring samenbrengen om tal van activiteiten en acties te organiseren voor een rechtvaardige en duurzame samenleving.

Naast de steun aan lokale armoedeprojecten, geven we mee richting aan vernieuwende praktijken. Sommigen groeien uit tot een zelfstandige organisatie die we duurzaam ondersteunen.

Ontdek alle armoedeorganisaties

We sensibiliseren tegen armoede

Welzijnszorg hecht veel belang aan vorming en bewustmaking. Jaarlijks voeren we daarom 2 keer campagne – een keer een sensibiliserende, een keer een politieke. We hebben een inhoudelijk aanbod, en maken jaarlijks een aanbod voor het onderwijs.

2 campagnes

Armoede uitsluiten - campagne

Met de Prijs Armoede Uitsluiten plaatsen we elk jaar organisaties en projecten in de kijker die zich op een bijzondere manier engageren in de strijd tegen armoede en uitsluiting. We kiezen telkens een ander thema voor de prijs.

Ontdek de voorjaarscampagne

Samen tegen armoede - campagne

Elk jaar voeren we in december campagne onder de leuze ‘Samen Tegen Armoede’. We werken aan bewustmaking over wat armoede is en roepen mensen op om inhoudelijke en fondsenwervende acties te ondernemen. Onze campagne-affiche is dan zichtbaar in parochies, verenigingen, organisaties en op straat.
Jaarlijks gaan er ook tal van Soep op de stoep - acties door, laten mensen zich sponsoren om aan sportieve uitdagingen mee te doen, breien mensen mutsjes voor de smoothies en gaan er de leukste acties door om geld in het laatje te brengen.

Ontdek de eindejaarscampagne

We gaan voor structurele armoedebestrijding

Welzijnszorg pleit voor structurele armoedebestrijding en wil daarom wegen op het beleid. We willen ons niet beperken tot activiteiten die het dagelijks leven draagbaar maken maar willen ervoor zorgen dat er écht, blijvend iets verandert. We lokken maatschappelijk debat uit met onze campagnes, informeren politici en doen beleidsvoorstellen.

Onze campagnes steunen op een degelijke analyse en visie. Daar hoort telkens een stevig dossier bij, politieke eisen en beleidsvoorstellen. Jullie steun voor onze politieke eisen, door jullie actie en jullie handtekening, maakt het draagvlak voor een daadwerkelijke aanpak van armoede zichtbaar. Op die manier kunnen we bij beleidsmakers onze voorstellen kracht bijzetten.

 

Memorandum verkiezingen 2024

Ontdek onze dossiers

We doen dit niet alleen

Welzijnszorg is een armoedebeweging in Vlaanderen en Brussel. Hiervoor hebben we een bestuur binnen onze vzw.

We strijden niet alleen tegen armoede, maar samen. Heel wat organisaties trekken mee aan de kar. Daarom zijn we deel van heel wat netwerken en samenwerkingen en werken we jaarlijks samen met een aantal campagnepartners.

Onze netwerken

 • Decenniumdoelen is een netwerk van 13 armoedeorganisaties en sociale bewegingen die samen een krachtig signaal aan beleid en overheid geven. 
 • Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede (NRV) is het netwerk van christelijk geïnspireerde solidariteitsorganisaties in Vlaanderen.
 • De Woonzaak pleit voor een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid in Vlaanderen. 
 • Kinderrechtencoalitie bundelt de krachten van 29 middenveldorganisaties rond het thema kinderrechten. 
 • NAPAR-coalitie voor een interfederaal actieplan tegen racisme. 

Welzijnszorg is lid van VEF en FAB en wordt erkend door Donorinfo.
We zetelen in de Vlaamse raad voor welzijn, volksgezondheid en gezin

Onze partners

 • Welzijnsschakels, de vereniging van welzijnsschakelgroepen met duizenden vrijwilligers die, samen met mensen in armoede, in de eigen omgeving strijden tegen armoede, sociale uitsluiting en discriminatie.
 • Vzw Krijt, de organisatie die scholen en hun partners ondersteunt zodat alle leerlingen in armoede of kwetsbare posities gelijke kansen krijgen. 
 • Broederlijk delen, een brede solidariteitsbeweging, zowel in Vlaanderen als wereldwijd.
 • Orbit, uw bondgenoot in de wereld van superdiversiteit & migratie.
 • Studio Globo, een ngo voor ontwikkelingssamenwerking die zich specialiseert in ontwikkelingseducatie. 
 • Beweging.net, een netwerk voor een inclusieve, solidaire, rechtvaardige en duurzame samenleving.
 • Spoor Zes, de dienst van de Chiro voor Zingeving, Engagement en Solidariteit. 
 • Hogescholen Odisee en PXL Hasselt
 • Testament.be, coördinator van de campagne Testament.be.