Verkiezingen

In 2024 staat er verschillende verkiezingen op het programma. In het voorjaar de Europese, Federale en Gewestelijke verkiezingen en in het najaar de provinciale en gemeentelijke verkiezingen.

Verkiezingen zijn natuurlijk hét moment om nog eens de kaart te trekken van structurele armoedebestrijding. We vragen de verschillende overheden om sterk te investeren, om te investeren in systemen, diensten en mensen.

Memorandum

Welzijnszorg wil investeringen in onze systemen, (publieke) diensten en in mensen. Door armoedebestrijding niet langer te zien als een kostpost, maar als een investering in de toekomst, hopen we dat we een omslag kunnen maken in het beleid.

Welzijnszorg stelt 25 concrete aanbevelingen voor verspreid over 11 thema’s.

Welzijnszorg wil

 1. Sociale minima die hoog genoeg liggen voor mensen om een menswaardig leven te leiden.
 2. Aanvullende steun voor mensen met een laag inkomen.
 3. Wachtlijsten in de gezondheidszorg wegwerken.
 4. Betaalbare gezondheidszorg voor mensen in armoede.
 5. Preventiebeleid op maat en gebaseerd op ervaringskennis van de doelgroep.
 6. Armoedevaardig onderwijspersoneel en armoedebeleid op school.
 7. Een maximumfactuur in het secundair onderwijs.
 8. Hogere studietoelagen voor het hoger onderwijs.
 9. Toegang tot sociaal wonen verbeteren.
 10. Een betaalbare en toegankelijke private huurmarkt.
 11. Meer woonbegeleiding.
 12. Volwaardige jobs met correcte verloning, arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming.
 13. Drempels naar werk wegwerken.
 14. Arbeidsmarktbemiddeling afgestemd op doelgroepen die verder van de arbeidsmarkt staan.
 15. “Fysieke” dienstverlening garanderen én digitale drempels wegwerken.
 16. Meer ruimte voor hulpverleners.
 17. Samenwerking tussen (subsidiërende) overheden, vrijetijdsaanbieders en armoedeorganisaties.
 18. Kortingssystemen die niet afhankelijk zijn van je woonplaats.
 19. Echte bereikbaarheid met het openbaar vervoer.
 20. Gemeentediensten, kinderopvang, nieuwe sociale woonzones die bereikbaar zijn.
 21. Collectieve oplossingen om klimaatuitdagingen aan te gaan.
 22. Uitgebreid sociaal tarief energie.
 23. Herverdelend en eenvoudig belastingsysteem.
 24. Meer inzet van ervaringskennis en aanwerving van ervaringsdeskundigen bij administraties, overheden en kabinetten.
 25. Waardering voor vrijwilligers en middenveld.

Lees het volledige memorandum hier

Wil je meer achtergrond, lees dan ons dossier.

Laat je stem horen

 • Met deze feitencheck willen we handvaten geven om een inhoudelijk gesprek aan te gaan over een aantal veel gehoorde vooroordelen of mythes over armoede en mensen in een armoedesituatie.

Feitencheck

 • Verkiezingen zorgen altijd voor wat extra straffe uitspraken. We geven graag enkele tips over de manier waarop we op een respectvolle en constructieve manier het gesprek hierrond kunnen aangaan.

Tips om in gesprek te gaan

 • Ook als lokaal bestuur kan je het verschil maken in de strijd tegen armoede. Welzijnszorg doet daarom een oproep doen aan alle lokale besturen. 

Lokale beleidsaanbevelingen

Ieder Stem Telt

Op zondag 13 oktober 2024 vinden de lokale verkiezingen plaats, de eerste verkiezingen zonder opkomstplicht. Ieders Stem Telt is een samenwerkingsverband van een 30-tal organisaties, waaronder Welzijnszorg en Welzijnsschakels. Ieders Stem Telt streeft naar de participatie van alle groepen in de samenleving. Het streeft naar een sociaal rechtvaardige samenleving met een bijzondere aandacht voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie.

Ieders Stem Telt biedt ondersteuningsmateriaal waarmee ook vrijwilligers lokaal aan de slag kunnen.

Voor meer informatie kunt u terecht op iedersstemtelt.be, de website van Ieders Stem Telt.

Heb je vragen of vind je niet wat je zoekt?

Stuur Annabel een mail