Wie help je?

Wie help je?

Met jouw gift of actie steunt Welzijnszorg meer dan honderd armoedeorganisaties die zich dagelijks inzetten voor mensen in armoede. Samen geven we hen een betere toekomst. 

 

Meer dan geld alleen

Het ondersteunen van armoedeprojecten is voor Welzijnszorg meer dan alleen geld geven. Het is samenwerken EN een stem geven.  We zetten in op een wederzijdse versterking: de verhalen en ervaringen van de armoedeprojecten voeden de campagnes en het politieke werk van Welzijnszorg. Tegelijkertijd helpen we de armoedeprojecten om hun ervaringen en suggesties te delen met het beleid en een ruim publiek. 

Verhalen van armoedebestrijders