Overleg en inspraak als baken voor structurele armoedebestrijding.

ATD Vierde Wereld is een internationale Beweging die samen met mensen in armoede strijdt voor een wereld zonder armoede en sociale uitsluiting en voor een waardig leven voor iedereen. Om armoede zo goed mogelijk te bestrijden, werken ze samen met mensen die in armoede leven of hebben geleefd. Zij bezitten immers unieke kennis en ervaring die de barrières tussen mensen kunnen verlagen.

Vijf keer per jaar organiseren ze een volksuniversiteit rond een welbepaald thema. In het totaal werken een 100-tal mensen (vrijwilligers met en zonder armoede-ervaring) met de voorbereidende vragen, de helft daarvan komt ook naar de volksuniversiteit zelf voor uitwisseling en overleg.

“We willen met Welzijnszorg samenwerken om de stem en de kennis van mensen in armoede een groter bereik te geven en uiteindelijk een grotere stempel te kunnen drukken op het beleid. We zijn ervan overtuigd dat deze ervaringskennis samen met praktijkkennis en academische kennis armoede kan stoppen.”

Marijke Decuypere, presentiewerker