De strijd tegen armoede winnen we samen

de strijd tegen armoede winnen we samen

 

Armoede is een realiteit die veel te veel mensen elke dag moeten doorstaan. Ze heeft een negatief effect op je gezondheid, op je onderwijskansen, op je kansen op waardig werk en op de kans die je maakt op een goede woning. Armoede zorgt voor sociale uitsluiting en duwt je in een maatschappelijk isolement. Belangrijk: armoede is niet je eigen schuld. Ze is het gevolg van structurele problemen die diepgeworteld zijn in onze samenleving.

Met Welzijnszorg willen we structurele investeringen om armoede terug te dringen. 

Laat samen met ons je stem horen voor herverdeling door de overheid zodat iedereen weer vertrouwen krijgt in de toekomst, en de samenleving eerlijker en rechtvaardiger wordt.

Lees de volledige campagnetekst

Zet je schouders onder de campagne van Welzijnszorg! 

Tijd voor actie

Laat zien dat je armoede een onrecht vindt

>> Doe mee met onze Schouder aan schouderactie

>> Organiseer een Soep op de stoep

Voor scholen

Jouw school in actie voor Welzijnszorg