Ons bestuur

Bestuursorgaan 

Het Bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het financieel beleid en personeelsbeleid, evenals het beleid op het gebied van campagne, fondsenwerving, educatie, politiek werk, projecten en beweging. 
Het Bestuurorgaan komt maandelijks samen. De leden worden geselecteerd uit en verkozen door de Algemene Vergadering voor een mandaat van vier jaar, dat maximaal twee keer vernieuwd kan worden. De Algemene Vergadering kiest de voorzitter. Marc Justaert is de huidige voorzitter van het Bestuursorgaan.

Marc Justaert (Voorzitter) 

Koen Trappeniers (Directeur)

An Bistmans 

Ilse Janssens

Liesbeth De Winter

Koen Meesters

Annemie Deckers

Kristel Pellens

Frank Deloffer

Guy Tordeur

Jan Denil

Chris Truyens

Lieve Herijgers

Els Van Doren 

Johan Huybrechs

Nik Van Gool

 

 

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering stelt het Bestuursorgaan aan en bepaalt onder andere de algemene politiek van de organisatie, keurt de jaarrekeningen en de begroting goed en geeft kwijting aan de bestuurders voor het gevoerde beleid.

De Algemene Vergadering komt minimaal tweemaal per jaar samen. De leden zijn vertegenwoordigers van onze vrijwilligers en vertegenwoordigers uit organisaties waar we mee samenwerken.

Marc Justaert (Voorzitter) 

Koen Trappeniers (Directeur)

Dominique Ballegeer

Liesbeth De Winter

An Bistmans  Brecht Beelen

Annemie Deckers

Mina Mangre

Rita Boeren

Frank Deloffer

Koen Meesters Marie Boz

Jan Denil

Guy Tordeur

Peter Bracaval

Hanne Geukens

Chris Truyens Erik De Bom

Lieve Herijgers 

Els Van Doren 

Koen De Mesmaeker

Johan Huybrechs

Nik Van Gool Nicole De Voecht

Ilse Janssens 

Stef Vissers  Jasper De Witte

Lieve Dekempeneer

Koen Demuynck Niek Everts

Grieke Forceville

Fatiha Ghordo Hugo Goedemé

Mariet Grouwels

Bart Hansen Hans Homblé

Marijke Huys

Andreas Janssens Ikrame Kastit

Hugo Keunen

Isabelle Maes Dirk Masquillier

Ides Nicaise

Carlos Ramirez Petra Schipper

Piet Spanhove

Koen Van Den Broeck Nicolas Van Praet

Bart Van Walle

Karel Vanaudenaerde Pieter Vandecasteele

Gert Vanderheyden

Didier Vanderslycke  Dominic Verhoeven
Johan Verstraeten Els Vrijdag Johan Witters