De Vrolijke Kring uit Ronse krijgt de Prijs Armoede Uitsluiten 2021

In juni 2021 reikten we voor de 22e keer de Prijs Armoede Uitsluiten uit. Dit jaar zetten we organisaties die bewust werk maken van het mentaal welbevinden van mensen met armoede-ervaring in de kijker.

Uit vijf genomineerden koos de jury vzw De Vrolijke Kring uit Ronse, een Welzijnsschakel en vereniging waar mensen in armoede uit het woord nemen.

Bekijk hier alle 5 de genomineerden:


"De Vrolijke Kring krijgt de prijs voor haar authentieke en participatieve werking. Ze hebben aandacht voor structurele armoedebestrijding en voor de betekenis van armoede voor zij die het aan den lijve ondervinden,” vertelt Marc Justaert, voorzitter van Welzijnszorg.

Mensen kunnen terecht in De Vrolijke Kring voor uit laagdrempelige activiteiten: koffiemomenten (permanenties), het koor 'De Vrolijke Noten', het creatieve atelier ’t Paletje, maar ook computerles, kookworkshops en naald en draad.

Via deze activiteiten wil De Vrolijke Kring mensen ruimte bieden om op een creatieve manier uiting te geven aan hun gevoelens en verlangens. Die momenten zorgen voor ontspanning en geven mensen de kans anderen te leren kennen en hun netwerk te verruimen. Doorheen deze activiteiten krijgen mensen de kans om hun talenten te ontdekken en verder te ontplooien. Zo worden mensen sterker. Daarin geloven we heel sterk, de waarde en mogelijkheden van elke mens,” vertelt Leen Vandenhaute, coördinator van De Vrolijke Kring.

De Vrolijke Kring verzamelt op een informele manier signalen over de problemen die mensen in armoede ervaren. Vanuit de signalen en noden die ze opvangen, werken ze aan beleidsthema’s als onderwijs, gezondheid, cultuur, wonen en maatschappelijke dienstverlening. Het project ‘De Kompanie’ ontstond vanuit de vele vragen naar informatie over bestaande diensten in Ronse.

Mensen weten immers vaak niet welke diensten er allemaal bestaan en waar ze terechtkunnen met hun vragen. Of ze zien door de bomen het bos niet meer,” legt Vandenhaute uit. Zo ontstond het boekje 'Wijs op Weg'. Een lokale sociale kaart waarin de verschillende diensten in Ronse zijn opgenomen.

Dit boekje werd van begin tot eind ontworpen met mensen in armoede. Zij gingen samen met ons op zoek naar welke diensten er allemaal bestonden in Ronse en beslisten zelf welke werden opgenomen in het boekje en welke niet.”

De Prijs Armoede Uitsluiten bedraagt € 20.000 om de werking te versterken. Naast de financiële steun is de Prijs ook een erkenning voor het werk in De Vrolijke Kring. Minister van armoedebestrijding, Beke ging de prijs in Ronse overhandigen.

Bekijk hier de overhandiging van de prijs door Minister van armoedebestrijding, Wouter Beke:


Tijdens de prijsuitreiking nam Guy Janssens, lid van De Vrolijke Kring het woord: “U gelooft in ons en waardeert wat wij hier samen doen. Dat is voor ons het mooiste cadeau dat u ons kan geven. Uw aanwezigheid stimuleert ons nog meer in wat wij doen. Deze prijs is veel meer dan een klopje op onze schouder. Wij willen Welzijnszorg bedanken voor deze steun. Uw steun heeft zin. U investeert in mensen en dat is de beste investering die u kan doen.” 

Met deze prijs en campagne ‘Weet jij wat er in mij omgaat?’ vragen we aandacht voor de mentale impact van leven in armoede.

Bekijk hier de 5 pakkende getuigenissen van de campagne 'Weet jij wat er in mij omgaat?':


Lees hier het persbericht.