De Vrolijke Kring uit Ronse krijgt de Prijs Armoede Uitsluiten

01/06/2021

De Prijs Armoede Uitsluiten wordt al voor de 22ste keer uitgereikt door Welzijnszorg vzw. Dit jaar wil Welzijnszorg organisaties in de kijker zetten die bewust werk maken van het psychisch welbevinden van mensen met armoede-ervaring. 

Marc Justaert, voorzitter Welzijnszorg: ”Hoe armoede de mentale draagkracht van mensen ondermijnt, is iets dat mensen met armoede-ervaring dringend bespreekbaar willen maken in de brede samenleving. Vandaar dat Welzijnszorg in 2021 de Prijs Armoede Uitsluiten in dit thema plaatst.”

Uit vijf genomineerden koos de jury De Vrolijke Kring uit Ronse, een Welzijnsschakel en vereniging waar mensen in armoede het woord nemen, als laureaat.

"De Vrolijke Kring krijgt de prijs voor haar authentieke en participatieve werking. Ze hebben aandacht voor structurele armoedebestrijding en voor de betekenis van armoede voor zij die het aan den lijve ondervinden,” vertelt Justaert. 

Mensen met armoede-ervaring geven mee richting aan de werking van De Vrolijke Kring via een maandelijkse ledenbabbel, het Dagelijks Bestuur en deelname aan de Raad van Bestuur. Alleen zo krijgen ze het respect dat ze verdienen en dat hen helpt om in zichzelf te geloven.


Daarnaast kunnen mensen in De Vrolijke Kring terecht voor laagdrempelige activiteiten zoals koffiemomenten en creatieve ateliers. Hiermee wil De Vrolijke Kring mensen ruimte bieden om op een creatieve manier uiting te geven aan hun gevoelens en zodoende talenten te ontdekken en te ontplooien.

Ze kunnen er ook anderen ontmoeten en hun netwerk verruimen. Doorheen dit alles verzamelt De Vrolijke Kring op een informele manier signalen over de problemen die mensen in armoede ervaren. 

Vanuit de signalen en noden die ze opvangen, werken ze aan beleidsthema’s als cultuur, wonen en maatschappelijke dienstverlening. Zo ontstond het project 'De Kompanie' vanuit de vele praktische hulpvragen mbt wonen.

Aanvullend speelt dit project ook in op de grote nood aan informatie over en toeleiding naar bestaande lokale diensten. Dat dit project grotendeels wordt gedragen door vrijwilligers met armoede-ervaring is een absolute meerwaarde. Door zich in te zetten als Wegwijzer en/of klusser kunnen zij hun ervaring benutten en opnieuw hun plaats opnemen in de maatschappij.

Naast de financiële steun is de Prijs ook een erkenning voor het werk in De Vrolijke Kring. Minister van armoedebestrijding, Beke ging de prijs in Ronse overhandigen.


Tijdens de prijsuitreiking nam Guy Janssens, lid van De Vrolijke Kring het woord: “U gelooft in ons en waardeert wat wij hier samen doen. Dat is voor ons het mooiste cadeau dat u ons kan geven. Uw aanwezigheid stimuleert ons nog meer in hetgeen wij doen. Deze prijs is veel meer dan een klopje op onze schouder. Wij willen Welzijnszorg  bedanken voor deze steun. Uw steun heeft zin. U investeert in mensen en dat is de beste investering die u kan doen.”                                                                                  

Met de Prijs en de campagne ‘Weet jij wat er echt  in mij omgaat?” vraagt Welzijnszorg aandacht voor de mentale impact van leven in armoede.  

De coronacrisis heeft het belang van mentaal welbevinden in alle scherpte op tafel gelegd, zeker ook van mensen die leven in moeilijke omstandigheden: eenzaamheid, de stress van met een gezin in een te kleine en onaangepaste ruimte te moeten leven en werken, … Maar na deze gezondheidscrisis verdwijnt deze realiteit niet voor de mensen die in armoede leven. Voor hen is elk jaar een coronajaar.Meer informatie en contact voor interviews:
Annabel Cardoen, politiek medewerker Welzijnszorg vzw
0497/135.587
Annabel.cardoen@welzijnszorg.be
www.armoedeuitsluiten.be