Buurtwerk 't Lampeke krijgt Prijs Armoede Uitsluiten van Welzijnszorg

01/06/2023

Buurtwerk ’t Lampeke uit Leuven kreeg uit handen van Welzijnszorgvoorzitter Marc Justaert en kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens de 24ste Prijs Armoede Uitsluiten overhandigd. Met deze Prijs wil Welzijnszorg lokale armoedebestrijders waarderen voor hun inzet. Bij de Prijs hoort ook een financiële steun van €20.000 die de laureaat kan besteden aan het versterken van de werking.

Het thema van de Prijs dit jaar is de inzet op gelijke kansen in het onderwijs. Het onderwijs speelt een cruciale rol als het gaat over kansen geven aan kinderen en jongeren die opgroeien in armoede. Maar het onderwijs kan het niet alleen. De vijf genomineerden zetten zich elke dag in als partners van het onderwijs in het belang van de toekomst van alle kinderen en jongeren.

Buurtwerk ‘t Lampeke

De jury van Welzijnszorg koos als laureaat buurtwerk ’t Lampeke omwille van hun pioniersrol en volgehouden inspanning.  Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen er dagelijks terecht. Er is een huiswerkklas voor kinderen, en binnen de jongerenwerking kunnen jongeren studiebegeleiding volgen op hun boot aan de Vaart.

Samenwerking met ouders en scholen staat centraal in de werking. Scholen en leerkrachten zijn ontzettend belangrijk voor de gezinnen. Bij buurtwerk ’t Lampeke merken ze dat de kennis over armoede vaak nog ontbreekt in scholen. Door in dialoog te gaan worden bruggen gebouwd.

Karin Nelissen van buurtwerk ‘t Lampeke: “We maken als werking voor heel veel kinderen en jongeren een groot verschil. Dat merken we trouwens als we kinderen en jongeren van toen tegenkomen. De positieve bekrachtiging en het geloof in hen dat we telkens opnieuw gaven, heeft voor velen gezorgd dat ze hun, toen nog verborgen, ambitie waar hebben gemaakt.”

Als vereniging waar mensen in armoede het woord nemen maakt buurtwerk ’t Lampeke ook het verschil aan beleidstafels. Door signalen van gezinnen naar boven te halen en samen aan oplossingen te werken.

”Deze resultaten komen niet uit het niets. Het is jarenlang geduldig maar doordacht en hard werken. Samenwerken met de mensen waar het over gaat, met mensen uit onderwijs, lokale en Vlaamse beleidsmakers, met vrijwilligers. Het vraagt geduld maar ook een grote vastberadenheid om het grote onrecht dat ook in deze Belgische samenleving nog steeds aanwezig is, te bestrijden,” besluit Karin.

Met het krijgen van deze Prijs hoopt buurtwerk ’t Lampeke nog meer mensen te bereiken en te overtuigen om mee de strijd tegen armoede te voeren.

Tag de toekomst van de jeugd

Tijdens de uitreiking werd ook de nieuwe campagne “Tag de toekomst van de jeugd” voorgesteld. Presentatrice Frances Lefebure ging langs bij de vijf genomineerden om het te hebben over hoe zij het verschil maken voor kinderen en jongeren. Een schoolbank reisde mee langs alle organisaties.

Kunstenaar Lindert Steegen maakte een meesterwerk van de bank. Wie Welzijnszorg wil steunen kan vanaf vandaag een tombolalotje kopen om de bank te winnen.

Lees meer 

Vijf genomineerden 

Uit de 35 organisaties die zich kandidaat stelden, koos de jury vijf organisaties die elk op hun unieke wijze bijdragen aan het creëren van gelijke onderwijskansen.  

Werkgroep Diversiteit en Kansenbevordering voor de Sint-Pietersschool – Mechelen

De ouderraad van de Sint-Pietersschool zet zich permanent in voor de grote ouderbetrokkenheid bij het geheel van de school. Jaarlijks vergadert de ouderraad een 10-tal keren om ideeën uit te wisselen en te bespreken en geplande activiteiten voor te bereiden. Omdat de school gevestigd is in een multiculturele stadsomgeving met veel gezinnen in een kwetsbare situatie, heeft de ouderraad in alle initiatieven en acties bijzonder oog voor deze groep. 

Recht-Op vzw – Antwerpen 

Recht-Op is een Antwerpse vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Eén van hun projecten is het project ‘partnerschap in onderwijs’. Met hun oudergroep werken ze de afgelopen tijd aan het verspreiden van de kennis over de leefwereld van ouders in armoede en het belang om in te zetten op partnerschap tussen school en ouders. Ze willen letterlijk de stem van mensen in armoede tot op de schoolbanken laten horen en samenbrengen met de stem van leerkrachten! 

Het LeOnhuis - Hasselt

Het LeOnhuis (LEer- en ONtwikkelhuis) bouwt een brug tussen onderwijs en welzijn met het oog op gelijke (onderwijs)kansen voor elk kind. Kenmerkend voor het LeOnhuis is een unieke verwevenheid van onderwijs, zorg, ouder- en buurtbetrokkenheid. Ze werken aanklampend met schoolbegeleiding, wegwerken van schoolachterstand, vrijetijdsbesteding... en verkennen noden op psycho-sociaal vlak om ouder(s) en/of kind de nodige ondersteuning te kunnen bieden.

Welzijnsschakel INTEGRAAL vzw - Brugge

De Welzijnsschakel is ontstaan einde 1999. De basiswerking bestaat uit de zomerscholen Nederlands en Frans, huiswerk- en studiebegeleiding in kleine groepjes per niveau of leerjaar voor kinderen en per vak individueel voor jongeren, studie-opvolging voor jongvolwassenen, praat- en leesgroepen Nederlands,  begeleiding Nederlands voor anderstalige volwassenen en een vrijetijdswerking.
Als eerste West-Vlaamse inrichter van de ‘Zomerschool Nederlands voor Anderstalige Nieuwkomers’ zijn ze een referentie voor andere mogelijke initiatiefnemers.
Jaarlijks ondersteunt Integraal meer dan 600 personen.  

Buurtwerk 't Lampeke - Leuven

Buurtwerk 't Lampeke is meer dan 50 jaar geleden opgericht. De doelstelling van vandaag is dezelfde als die van 53 jaar geleden: de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.
In de kinderwerking kunnen kinderen hun huiswerk komen maken. In de jongerenwerking den tube kunnen jongeren studiebegeleiding volgen op hun boot op de Vaart. Ook ondersteunen ze de steeds stijgende groep jongeren die kiest voor middenjury. 
Ze bieden de kinderen ruimte aan waar ze hun verhaal van de dag kwijt kunnen, waar ze leren prioriteiten kiezen, gestructureerd werken en evalueren. Ze betrekken in de mate van het mogelijke ook ouders in het huiswerk maken. Vanuit de huiswerkklas vangen ze heel wat signalen op. Hiermee gaan ze aan de slag samen met ouders en scholen.

Meer weten over de Prijs 
contacteer Annabel Cardoen, stafmedewerker Pers & Politiek
0473 905440
Annabel.cardoen@welzijnszorg.be
www.armoedeuitsluiten.be

Meer weten over buurtwerk 't Lampeke
contacteer Lieven Verlinde
0477 75 23 73
lieven.verlinde@lampeke.be

#tagdetoekomst

armoedeuitsluiten.be