Verhoogde belastingaftrek giften 2020 goedgekeurd

10/07/2020

Naar aanleiding van de coronacrisis voerde de overheid een uitzonderlijke maatregel in om sociale organisaties te helpen. 

Op donderdag 9 juli werd het wetsontwerp uiteindelijk goedgekeurd in De Kamer. Het voorstel omvat twee elementen: 

1. Donateurs krijgen, voor giften aan erkende instellingen in 2020, een belastingvermindering ten bedrage van 60% van de gift, i.p.v. de huidige 45%.  

2. Daarnaast worden de bedragen die recht geven op een belastingvermindering verhoogd van 10 naar 20% van het totale netto-inkomen van de schenkers.  

Deze wet is van toepassing op giften tot 31 december 2020. Dit geldt voor alle giften dit jaar: zowel voor schenkingen die al gebeurd zijn, als voor eventuele toekomstige giften.

Zo wil men mensen stimuleren om meer giften te doen en non-profitorganisaties steunen, waarvan de activiteiten van algemeen belang zwaar zijn getroffen door de crisis. 

Voor elke schenking van € 40 of meer genieten schenkers dit jaar van een uitzonderlijke belastingvermindering. Dit betekent dat deze wordt verhoogd naar 60 %, tegenover de gebruikelijke 45 %.

Zo kost een totale bijdrage van € 100 uiteindelijk maar € 40 na belastingvermindering. Dit wordt automatisch aangepast bij de volgende belastingaangifte. 

Bij Welzijnszorg zijn we heel dankbaar naar al onze schenkers toe. Ook tijdens de coronacrisis konden we op jullie gulle giften rekenen. Tot tweemaal toe lanceerden we een projectoproep - eerst voor kleine organisaties die geconfronteerd werden met plotse extra kosten, en dan nog één voor initiatieven die ijveren voor mensen op de vlucht en mensen zonder wettig verblijf. Steeds kregen we positieve feedback van onze sympathisanten, waarvoor dank. 

Informatie rond de manieren waarop je Welzijnszorg en onze honderden projecten kan steunen, vind je hier.

Lees het wetsontwerp rond dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie.