Welzijnszorg steunt 38 (vrijwilligers)initiatieven voor mensen zonder wettig verblijf

08/07/2020

De coronacrisis had een grote impact op mensen in armoede, en in het bijzonder voor mensen die in moeilijke omstandigheden proberen te overleven. Welzijnszorg besliste daarom om (vrijwilligers)initiatieven voor mensen zonder wettig verblijf of mensen op de vlucht extra te ondersteunen.

Marc Justaert, voorzitter Welzijnszorg: “Met deze extra oproep voor een totaalbedrag van €85.000 kunnen we 38 organisaties steunen. Helaas hebben we ook goede initiatieven moeten teleurstellen, wat jammer is, want de nood is heel groot. En er wordt schitterend werk geleverd op het terrein.”

Deze oproep kwam er na een eerdere coronaoproep waarbij 163 lokale armoedeprojecten gesteund werden om hun werking te garanderen tijdens de lockdown. Nu extra inzetten op projecten gericht naar mensen zonder wettig verblijf is een zeer bewust keuze voor Welzijnszorg. Een keuze om een groep die voortdurend over het hoofd gezien wordt door het beleid en in onze samenleving, op de voorgrond te plaatsen. 

EVA-Centrum, een van de gesteunde projecten uit Ekeren: “Opkomen voor mensen zonder wettig verblijf is meer dan ooit nodig. Zij zijn het zwaarst getroffen en worden vaak vergeten in coronatijden. We zetten in op een correcte beeldvorming rond deze doelgroep. Zij zijn vaak het grootste slachtoffer van stigmatisering en kunnen op weinig begrip en steun rekenen van overheden. We beogen hen uit hun isolement te halen en extra ondersteuning te bieden om deze moeilijk periode door te komen.”

Veel mensen met een precair verblijfsstatuut vinden werk in de informele economie, die helemaal stilviel, en kunnen geen beroep doen op een sociaal vangnet vanuit de overheid. De voorbije periode hebben vele vzw’s en NGO’s hun uiterste best gedaan om mensen te helpen overleven.

Gastvrij Beveren legt uit waarvoor de middelen gebruikt worden: “We krijgen als organisatie heel veel materiële ondersteuning van burgers, maar het is niet voldoende. Om de mensen te kunnen bereiken en ondersteunen heb je budget nodig, bijvoorbeeld belkrediet, aanbieden hygiënepakket, slaappakket, telefoon, transportkosten, voedselpakket, overnachtingskosten,...

We ondersteunen sinds 2016 mensen zonder wettig verblijf in hun noden. We geloven immers dat zij wel een toekomst hebben en onze ondersteuning is vaak een noodzaak: als basisbehoeftes niet voorzien worden is een verdere opstap en sociale mobiliteit immers onmogelijk.” 

Nu onze samenleving terug opgestart is, is het ook tijd om weer verder te kijken. Er nood aan een ander, menswaardig migratiebeleid om mensen zonder wettig verblijf toekomstperspectieven te bieden. Een beleid dat inzet op kwaliteitsvolle opvang en het zoeken naar een duurzame oplossing voor iedereen.

Zo ondersteunt het Steunpunt Asiel en Migratie uit Mechelen mensen tijdens hun zoektocht naar een structurele oplossing. “Wij bereiken asielzoekers, erkende vluchtelingen, mensen in precair verblijf, gezinsherenigers etc. in de ruime regio Mechelen. We geven informatie met betrekking tot hun verblijf en rechten/beperkingen die daarmee gepaard gaan en begeleiden hen in hun integratietraject.

Een aanzienlijk aantal gezinnen heeft een regularisatie-aanvraag ingediend, we kijken samen of dat al dan niet realistisch is en bespreken ook de opties met betrekking tot vrijwillige terugkeer. Tijdens deze periode zijn zij echter uitgesloten van de meest fundamentele rechten, en zijn uiterst kwetsbaar voor uitbuiting. Voor hen hebben we een wekelijkse voedselbedeling. Zo worden zij toch nog bereikt, worden ze zichtbaar en kunnen we hen bijstaan op psychosociaal gebied.” 

De 38 gesteunde projecten combineren materiële hulp met integratietrajecten en begeleiding. Zo geven ze zelf het goede voorbeeld.

Je kan deze en andere projecten steunen door een gift te doen aan Welzijnszorg via BE 21 0000 0000 0303 of www.welzijnszorg.be/doneer.


Meer informatie:

Voor pers: Annabel Cardoen, annabel.cardoen@welzijnszorg.be – 0497135587
Over jouw donatie: Joke D'Hooghe, joke.dhooghe@welzijnszorg.be
Over projectenwerk: projecten@welzijnszorg.bewelzijnszorg.be/projecten