Welzijnszorg steunt 163 lokale armoedeprojecten 

15/04/2020

Al 163 lokale armoedeprojecten krijgen van Welzijnszorg financiële steun voor de extra kosten die ze maken om hun werking gaande te houden tijdens de coronamaatregelen. 

De gewone werking waaronder ook de sociale kruidenier op donderdag (in groep) kan niet meer op deze manier doorgaan. We houden vooral telefonisch contact om onze gezinnen individueel verder te helpen.

Normaal doen we voor de verdeling van groenten en fruit een beroep op voedseloverschotten van lokale winkels en de veiling. Door de coronacrisis en de hamsterwoede is het aanbod minimaal.

Om onze gezinnen toch van gezonde voeding te voorzien willen we extra groenten en fruit aankopen. Daarnaast willen we elk gezin een pakket met beschermingsproducten aanbieden (handzeep, poetsproduct, zakdoekjes).” 
VZW Warm Hart – Houthalen-Helchteren

Het gaat om werkingen die manieren zoeken om op een veilige manier voedsel te bedelen, anderen hebben systemen opgezet om met iedereen in contact te blijven.
Verschillende projecten proberen hun leden op creatieve wijze te bereiken:

“BX-Jeunes bereikt op het ogenblik heel wat jongeren. Zij hebben de duidelijke boodschap mee gekregen om de regels COVID 19 te respecteren en thuis te blijven. Velen van hen zijn klein behuisd, ze lopen letterlijk de muren op. Zij vervelen zich. Wij hebben een aantal virtuele initiatieven op touw gezet om contact te houden. Filmpjes maken, uitdagingen formuleren.” 
BX-Jeunes Molenbeek

Een aantal projecten hebben hun activiteiten noodgedwongen moeten stilleggen, terwijl de kosten wel doorlopen. Sommigen missen inkomsten doordat hun fondsenwervende activiteiten, zoals bv een spaghettislag of een zomerfestival stilvallen.

Omdat het belangrijk is dat deze projecten ook na de corona-crisis hun werking terug kunnen opstarten, verdienen ook zij extra steun. 

Financiële steun voor solidariteit

Marc Justaert, voorzitter Welzijnszorg : “Deze initiatieven getuigen van een daadwerkelijke solidariteit. Met deze financiële steun drukken we onze waardering uit. Wat zij doen voor mensen die sterk getroffen worden door de coronamaatregelen verdient onze oprechte dank.”

De projecten zijn verspreid over heel Vlaanderen en Brussel. De veelheid en diversiteit aan projecten toont opnieuw hoeveel mensen zich actief en vaak vrijwillig inzetten om mensen in armoede te ondersteunen. 

Welzijnszorg blijft de verantwoordelijkheid van de overheden benadrukken. Onze sociale bescherming moet versterkt worden zodat mensen niet (dieper) in armoede geduwd worden. Wat vrijwilligers doen is mooi, maar zij moeten en mogen dit niet alleen dragen.

Help jij ons helpen? 

In totaal werd € 75.000 toegekend. Welzijnszorg voorzag zelf al € 50.000, maar hoopt ook op giften die specifiek zullen toegekend worden aan dit Corona-noodfonds.

Een gift kan via welzijnszorg.be/samentegencorona of via overschrijving naar BE21 0000 0000 0303 met gestructureerde mededeling 201 1000 14020. 

“We danken Welzijnszorg om het signaal dat deze oproep ook is, een signaal dat we er niet alleen voor staan, maar zelf ook op steun kunnen rekenen in deze heel moeilijke periode.” Mondiale Werken regio Lier
 


 

Meer informatie:

Voor pers: Annabel Cardoen – annabel.cardoen@welzijnszorg.be – 0497135587
Over jouw donatie: Joke D'Hooghe, joke.dhooghe@welzijnszorg.be
Over projectenwerk: projecten@welzijnszorg.bewelzijnszorg.be/projecten

De gesteunde projecten vertellen zelf:

“Momenteel hebben we, omwille van de coronacrisis, de voedselbedeling in een alternatief systeem moeten gieten. We werken via telefonische reservering, met afhaling op een afgesproken tijdstip. Maar dit is niet altijd zo evident.

We merken, voorheen al, dat mobiliteit een zeer zwaar probleem is... Daarom dat we noodgedwongen nu tal van voedselpakketten aan huis bezorgen ( vooral bij de grote gezinnen, alleenstaande bejaarden, zieken of bij zij die nu niet naar buiten mogen), dit kost onze organisatie natuurlijk veel.

Bovendien willen we een kwalitatief pakket blijven samenstellen, vanuit de warenhuizen krijgen we 3/4 minder wegens de hamsterwoede. We moeten dus meer zelf aankopen. Ook willen we de kinderen niet in de kou laten staan, we hebben nu speelpakketten klaar gemaakt voor tijdens de paasvakantie. 

Extra financiële steun is dus zeer welkom, want ons doel blijft, ondanks alles, onze verantwoordelijkheid blijven opnemen voor de rechten van mensen in armoede!”
Sint-Vincentius - Genk Zutendaal

“We zijn vandaag noodgedwongen gesloten. Dit omdat er geen garantie is dat de social distancing kan gerespecteerd worden. We willen zo snel een afhaalloket organiseren, om hygiënische producten, voeding en andere zaken uit te delen aan onze doelgroep.” 
Asbl Chez nous Bij ons vzw - Brussel 

Maandelijks organiseren we normalerwijze 35 groepsactiviteiten voor senioren in armoede. Dit zijn meestal mensen met geen of een beperkt sociaal netwerk. Deze activiteiten zijn nu weggevallen waardoor onze mensen dreigen in een sociaal isolement terecht te komen.

Daarom willen we de komende 10 weken een tweewekelijkse nieuwsbrief rondsturen. We moeten dit per post doen omdat de meeste van onze mensen geen computer hebben. In de nieuwsbrief willen we korte interviewtjes met leden van de groep zetten rond de vraag: 'Hoe kom jij deze tijden door?'”
PSC Open Huis - Antwerpen

“De middelen van Welzijnszorg willen we inzetten in het verspreiden van informatie rond preventie tegen het coronavirus bij migranten, transitmigranten in het Brusselse. Deze kwetsbare groepen zijn al geconfronteerd met armoede (geen dak, overbevolkte kraakpanden, taalproblematiek...).”
SUDAN ACTION GROUP - Brussel

“We willen graag een extra project opzetten in de coronacrisis. We proberen zo veel mogelijk contact te houden met de kwetsbare gezinnen via telefoongesprekken, Whatsapp, Facebook, ...

We krijgen veel signalen van gezinnen dat ze hun kinderen moeilijk kunnen bezighouden en dat ze weinig tot geen materiaal hiervoor hebben. We willen een initiatief opzetten om 250 knutsel- en spelpakketten te maken.”
Vzw De Terriling - Beringen