Extra middelen voor mensen op de vlucht en mensen zonder wettig verblijf

15/06/2020

Welzijnszorg ondersteunt (vrijwilligers-)initiatieven voor mensen op de vlucht en mensen zonder wettig verblijf.  

Nog voor de zomer wil Welzijnszorg de (vrijwilligers-)initiatieven voor mensen op de vlucht en mensen zonder wettig verblijf zichtbaar maken en financieel ondersteunen. Welzijnszorg lanceert daarvoor een extra projectoproep. 

Marc Justaert, voorzitter Welzijnszorg: “Corona had een impact op ieder van ons, maar helaas werd de groep van personen die in armoede leven eens zo hard getroffen. De overheid heeft te weinig oog voor mensen die in moeilijke omstandigheden proberen te overleven. De groep mensen op de vlucht of zonder wettig verblijf is bij uitstek zo'n vergeten groep. Vele vzw’s en NGO’s waren de voorbije maanden de enige strohalm voor hen. Met de lockdown sloot immers ook de informele economie, waardoor mensen aangewezen waren op voedselhulp en andere materiële steun.”

Met deze projectoproep wil Welzijnszorg vrijwilligersorganisaties (max. 3 personeelsleden) ondersteunen die zich inzetten voor asielzoekers en mensen zonder wettig verblijf.

Kleine organisaties die met extra kosten geconfronteerd worden om deze mensen te blijven ondersteunen, kunnen € 2000 tot € 3000 krijgen. Welzijnszorg ondersteunde eerder al, via het eigen Corona-noodfonds, 163 lokale armoedeprojecten om hun werking te kunnen blijven voortzetten tijdens de lockdown.

“Op dit moment start onze samenleving gefaseerd weer op. Dagelijks hoor je in het nieuws de overheid nieuwe steunmaatregelen aankondigen. Het gaat telkens over groepen mensen die een stem hebben, die gezien worden. De stemlozen, zij die ongezien én hard getroffen worden, blijven buiten beeld. Met deze extra projectoproep willen we ook de problemen van mensen zonder wettig verblijf onder de aandacht brengen,” aldus Marc Justaert. 

Organisaties kunnen een steunaanvraag indienen tot 28 juni. 

Het Corona-noodfonds kan gesteund worden met een gift via welzijnszorg.be/samentegencorona
of via overschrijving naar BE21 0000 0000 0303
met gestructureerde mededeling 201 1000 14020.Meer informatie: 

Voor pers: Annabel Cardoen, 0497 13 55 87, annabel.cardoen@welzijnszorg.be
Over de projectoproep: Frieda Bex, frieda.bex@welzijnszorg.be