Extra middelen voor armoedeprojecten in de strijd tegen Corona

24/03/2020

Welzijnszorg maakt middelen vrij om lokale armoedeprojecten en verenigingen te steunen in de strijd tegen Corona 

Sinds de verstrengde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is het alle hens aan dek bij de vele honderden lokale armoedeprojecten en verenigingen in Vlaanderen en Brussel. De maatregelen treffen mensen in armoede extra hard. 

“We krijgen signalen van vrijwilligersgroepen die met heel wat bijkomende kosten geconfronteerd worden,” zegt Koen Trappeniers, directeur van Welzijnszorg.

“Groepsactiviteiten worden geannuleerd, maar de mensen worden niet in de steek gelaten. Vrijwilligers organiseren zich via belrondes en gaan langs. Groepen maken zelf affiches en flyers om mensen te informeren. En uiteraard moeten ze zelf ook voorzien in beschermende materialen. Allemaal extra kosten die moeilijk te dragen zijn voor deze kleine organisaties.”

Lokale voedselbedelingen doen ondertussen hun uiterste best om hun werking te garanderen of in alternatieven te voorzien. Ze kampen echter met voedseltekorten door het hamsteren in de winkels.

Ook voor de vrijwilligers wordt het moeilijk, zij behoren immers vaak zelf tot de risicogroep. We blijven dan ook aandringen dat lokale besturen deze voedselbedelingen ondersteunen.

Financiële steun voor solidariteit

Marc Justaert, voorzitter Welzijnszorg vult aan: “Het werk dat door deze organisaties en vrijwilligers gedaan wordt is onmisbaar. Deze initiatieven getuigen van een daadwerkelijke solidariteit die wij ondersteunen. We willen hen dan ook een hart onder riem steken en onze waardering uitdrukken. Wat zij doen voor mensen die sterk getroffen worden door de corona-maatregelen verdient onze oprechte dank.”

Kleine organisaties die met extra kosten geconfronteerd worden om mensen in armoede te blijven te ondersteunen, kunnen € 250 tot € 500 krijgen. Het gaat om vrijwilligersorganisaties en organisaties met max. 3 personeelsleden: verenigingen waar armen het woord nemen, Welzijnsschakels, sociale kruideniers, etnisch-culturele verenigingen,…

Samen tegen armoede, samen tegen Corona

Wil jij ook de armoede-organisaties ondersteunen? Dat kan door een gift te doen aan Welzijnszorg. Wij zorgen dat alle ingezamelde middelen verdeeld worden over de aanvragende organisaties. Zo help jij ons helpen. 

Meer informatie over de projectoproep kan je hier vinden. Organisaties kunnen een beroep doen op deze steun met een eenvoudige aanvraag tussen 23 maart en 6 april 2020. Goedkeuring en uitbetaling volgen snel: op 9 april hoor je of je erbij bent, en vanaf 15 april kan je het toegezegde geld verwachten. 
 Meer informatie: 

Voor pers: Annabel Cardoen, 0497 13 55 87, annabel.cardoen@welzijnszorg.be
Over de projectoproep: projecten@welzijnszorg.be
Over het projectenwerk