Dossier 'Interculturele solidariteit' (2020)

Een samenleving zonder armoede en uitsluiting is voor Welzijnszorg een inclusieve samenleving, waarin iedereen, ongeacht afkomst of mogelijkheden, en op basis van gelijkwaardige rechten en plichten, een plek heeft.
Interculturele solidariteit is voor ons een vanzelfsprekende noodzaak. 

Dit dossier werd geschreven naar aanleiding van de 21ste Prijs Armoede Uitsluiten.