Veelgestelde vragen

Jouw gift

  • Wat doen we moet jouw steun?

We besteden jouw gift zorgvuldig en zetten onze middelen zo efficiënt mogelijk in voor armoedebestrijding in eigen land. Welzijnszorg geeft jou de zekerheid dat jouw gift aan onze organisatiedoelen wordt besteed. 82% van onze uitgaven gaat naar projecten, educatie en politiek werk. 

Als grootste armoedebestrijdingsorganisatie wegen we op het beleid en informeren we politici en beleidsmakers over de armoedeproblematiek.

Armoedeprojecten steunen, is voor ons veel meer dan louter geld geven. We zetten in op wederzijdse versterking, het is samenwerken en een stem geven. En armoedebestrijding vraagt verandering in kijken, denken en omgaan met armoede en mensen in armoede.

Daarom begeleiden we groepen en organisaties in dit veranderingsproces. We zorgen ook voor educatie en vormingen op scholen.

  • Wat doen we met jouw gegevens?

We respecteren jouw privacy. Als je een gift doet, registreren we jouw gegevens om je een fiscaal attest te bezorgen en je op de hoogte te houden van onze werking. Meer info over ons privacybeleid vind je op onze website. Zijn jouw gegevens niet correct, ontvang je liever enkel digitale post of wil je geen communicatie meer van ons ontvangen? Stuur dan gerust een mailtje naar info@welzijnszorg.be.

Fiscale attesten

  • Kan ik een fiscaal attest aanvragen voor mijn gift aan Welzijnszorg?

Ja, onze vzw komt in aanmerking om een fiscaal attest af te leveren. Een fiscaal attest ontvang je als je gifttotaal op jaarbasis 40 euro of meer bedraagt.

Door dit attest heb je recht op een belastingvermindering die tot 45% kan bedragen (volgens de voorwaarden in artikel 145/33 in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992).

Een schenking van 100 euro bijvoorbeeld kost je dus in feite maar 55 euro.

De fiscale attesten worden verleend door de Belgische staat, maar je krijgt je attest van Welzijnszorg. Wij versturen je attest per post, in de eerste maanden van het jaar ná de gift(en).

Dit attest levert je een mooi fiscaal voordeel op. Het is dus erg belangrijk om dit attest toe te voegen aan je belastingaangifte.

Transparantie en ethische fondsenwerving

We vinden het belangrijk dat onze fondsenweving op een correcte en ethische manier verloopt en dat onze schenkers kunnen nakijken hoe we fondsen verzamelen en inzetten.

  • Hoe verzekert Welzijnszorg een ethische fondsenwerving?

Welzijnszorg is lid van het VEFde Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving. Zij waken erover dat goede doelen in België op een ethische en transparante manier fondsenwerven.

Daarnaast wordt Welzijnszorg erkend door Donorinfo, het onafhankelijk informatiecentrum over goede doelen in België.

Donorinfo publiceert informatie voor iedereen die op zoek is naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over de financiering en de werking van filantropische organisaties in België.

  • Waar haalt Welzijnszorg haar middelen vandaan?

Welzijnszorg financiert haar werking grotendeels met eigen middelen. Onze cijfers kan je raadplegen in ons jaarverslag 2022