Dossier 'Inkanteling OCMW's' (2016)

De inkanteling van het OCMW in de gemeente: een thema waarover al heel wat inkt is gevloeid en veel discussie is gevoerd op politiek niveau. Een beetje raar, want het woord ‘inkanteling’ bestaat zelfs niet. 
Welzijnszorg wil aandacht vragen voor de situatie van mensen in armoede in dit dossier en de gevolgen voor het lokaal sociaal beleid in het algemeen en het armoedebeleid in het bijzonder. Het OCMW is immers de belangrijkste actor op lokaal niveau op vlak van armoedebestrijding. Die instelling heeft als taak om een leven in menselijke waardigheid te garanderen voor iedereen die op
haar grondgebied verblijft.

In 2018 schreven we een vervolgdossier over de kansen van het nieuwe bestuurlijke kader voor sterk lokaal sociaal beleid