Dossier 'Lokaal sociaal beleid' (2018)

Al in 2016 berichtten we over de plannen om het OCMW in te kantelen in de gemeente Intussen is het Decreet Lokaal Bestuur (22 december 2017) een feit. Vanaf 2019 wordt het OCMW geïntegreerd in de gemeenten. Maar ook het sociale beleid dat lokaal gevoerd kan worden, kreeg een nieuw kader. Een nieuwe decreet Lokaal Sociaal Beleid (31 januari 2018) schuift ambitieuze contouren naar voor: maximale realisatie van sociale grondrechten.

Deze decreten leggen heel wat verantwoordelijkheid bij de lokale besturen voor het ontwikkelen van een sociaal beleid. 

  • “Hoe kunnen we in de toekomst de strijd tegen armoede en uitsluiting beter aanpakken?” was de vraag waarop ons OCMW-dossier in 2016 zich richtte.
  • “Welke kansen biedt het nieuwe bestuurlijke kader voor lokale armoedebestrijding, en welk randvoorwaarden moeten daarvoor vervuld worden?” is de vraag die we daar in 2018 aan toevoegen.