Armoedewandeling - welkom

Welzijnszorg voert al meer dan vijftig jaar campagne tegen armoede, meestal rond één van de 10 levensdomeinen uit het armoedeweb. Deze levensdomeinen en enkele bijhorende campagneaffiches uit de voorbije 50 campagnejaren vormen de leidraad voor een lokale wandeling. 

We stellen vandaag vast dat armoede niet verdwenen is, integendeel. Veel van de campagnethema’s van de voorbije 50 jaar zijn nog steeds brandend actueel. Elke actie, groot of klein, door het beleid of door één individu, helpt mee dit onrecht uit de wereld te helpen.

Organiseer een armoedewandeling. Ons uitgewerkt draaiboek is voldoende divers zodat je zelf kan kiezen hoe zwaar of hoe luchtig jouw wandeling wordt. Ga op zoek naar de campagneaffiches en ontdek hoe er in jouw buurt aan armoedebestrijding wordt gedaan. Veel succes!

Wat is Welzijnszorg?

Welzijnszorg vzw bestrijdt armoede en uitsluiting in Vlaanderen en Brussel. We pleiten voor een betaalbare en kwaliteitsvolle woning, een inkomen en een goede gezondheidszorg voor iedereen. Toch blijven heel wat kinderen, jongeren en volwassenen in de kou staan. We steunen concrete armoedeprojecten en trekken politici aan de mouw als de rechten van sociaal kwetsbare mensen op de helling komen te staan.

Voor het onderwijs ontwikkelen we lesmateriaal en methodieken om armoede in kleuter, lagere en secundair onderwijs bespreekbaar te maken. Samen met ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting geven de educatief medewerkers van Welzijnszorg vorming aan organisaties om hun beeld over mensen in armoede en armoedebestrijding te versterken.

Armoedeweb

Armoede is een ingewikkeld kluwen van oorzaken en gevolgen. Je raakt er niet snel op eigen kracht uit. Armoede gaat over materiële zaken, maar ook over gevoelens.

De buitenkant van armoede bevat 10 verschillende levensdomeinen, die allemaal met elkaar verbonden zijn. Deze levensdomeinen zijn niet lukraak gekozen. Ze staan alle 10 in artikel 23 van onze Grondwet beschreven als een recht voor iedere burger. Daarom spreekt men ook van de 10 grondrechten.

Deze levensdomeinen  of grondrechten beïnvloeden en versterken elkaar in positieve en in negatieve zin. Slechte huisvesting beïnvloedt de gezondheid. De oplopende dokterskosten benadelen dan weer het inkomen. Waardoor er weer minder geld over is voor vrijetijdsactiviteiten en dat leidt weer tot minder sociale contacten.

Een goede woning met voldoende woonzekerheid of een stabiel inkomen zijn dan weer sterke hefbomen om uit het armoedeweb te ontsnappen.

Dit filmpje geeft een woordje uitleg.

Lokale armoedecijfers? 

Wil je weten hoe jouw gemeente scoort op armoedebeleid? Kijk op de website van DECENNIUMDOELEN en klik op jouw gemeente voor een lokale armoedebarometer.

Wil je meer weten over de armoedewandeling of er zelf één organiseren? 

Stuur ons een email