Armoedewandeling - gezin

Armoedeweb

Gezin

 

Het cijfer: 4

Iedereen kan in armoede terecht komen. Toch zijn er groepen met een hoger risico op armoede of sociale uitsluiting. Bij leden van eenoudergezinnen is dat 41,3% tegenover de  9,8% bij leden uit een gezin met twee volwassenen en twee kinderen. Dat is ruim vier keer meer!

Meer weten: https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/eenoudergezinnen-werklozen-en-huurders-meest-kwetsbaar-voor-armoede

Opdracht

Denk eens aan alle gezinnen die je kent (in je familie, de buurt, collega’s of klasgenoten). Hoeveel verschillende gezinnen kan je ontdekken? Alleenstaande, getrouwd, met of zonder kinderen, hoeveel kinderen, weduwe, gescheiden, feitelijk samenwonend, adoptiekinderen, pleegzorg… Is er een gezin dat lijkt op dat van jou/jullie? Waarom wel/niet?