Armoedewandeling - inkomen

Armoedeweb

Inkomen

 

Het cijfer: 1 865 000

Volgend de laatste EU-Silc-enquête van 2018 leven er 1 865 000 Belgen onder de Europese armoedegrens. Dat betekent dat hun inkomen lager is dan 60% van het mediaaninkomen van ons land. De huidige coronacrisis zal deze cijfers niet verbeterd hebben, integendeel.

Opdracht

Als je weet dat er in totaal 11 460 000 Belgen zijn, hoeveel % van hen leven dan onder de armoedegrens?

Als je weet dat het mediaaninkomen in ons land € 24 608 bruto is, wat is dan de armoedegrens (voor een alleenstaande)?