Samen tegen armoede

Bij Welzijnszorg beogen we een samenleving zonder armoede en uitsluiting.

We willen dat in ons land ieder mens zijn basisrechten kan uitoefenen en zijn rechtmatige plaats kan innemen.

Meer weten?   

Over ons

Organisaties helpen onderwijskansen waarmaken

Zamel geld in voor Welzijnszorg

Deel jouw genoeg met onze armoedeprojecten