Wieder vzw, Brugge

‘Krijg jij ook de eindjes aan elkaar geknoopt’ is een sociaal artistiek project, waarbij Wieder samen met mensen in armoede en mensen zonder armoede ervaring aan de slag gaat rond het een ‘leefbaar inkomen’.

Met dit project willen ze het taboe doorbreken tussen verschillende groepen in de samenleving. Hierdoor willen ze de kloof reduceren en het solidariteitsgevoel aanzwengelen.

Aanbod

  • getuigenis over de campagne op initiatieven van Welzijnszorg
  • staan open voor een interview tijdens initiatieven van Welzijnszorg
  • ze beschikken over de publicatie ‘Van vlees en bloed’ rond angsten, de fototentoonstelling ‘#unteilbar’ rond het recht op vrijheid en vrijemeningsuiting. Er is ook de film ‘lijn voor solidariteit’ over verbinding en sensibilisering. Tot slot is er ook de podcast ‘vrouwen die raken’ met verhalen over vrouwen in hun kracht en hoe ze omgaan met hun precaire situatie
vzw Wieder Brugge