Missie

Welzijnszorg beoogt een samenleving zonder armoede en uitsluiting. 
Welzijnszorg wil dat in ons land ieder mens zijn basisrechten kan uitoefenen en zijn rechtmatige plaats kan innemen.
Welzijnszorg maakt armoede zichtbaar en legt de mechanismen bloot die eraan ten grondslag liggen.
Welzijnszorg brengt blijvende verandering aan in gangbare opvattingen over armoede en uitsluiting zowel bij individuen, georganiseerde groepen, organisaties als bij beleidsmakers. 
Welzijnszorg treedt mobiliserend op ten aanzien van de civiele maatschappij.
Welzijnszorg zet in op de werkelijke verbetering van de situatie van mensen in armoede. 
Welzijnszorg doet dit in dialoog met mensen in armoede, armoedebestrijders, beleidsmakers, sociale organisaties, academici en vrijwilligers. Mensen in armoede en hun organisaties zijn voor Welzijnszorg zowel partner als toetssteen in haar strijd tegen armoede en uitsluiting.
Welzijnszorg staat open voor mensen met andere geloofs- en levensovertuigingen maar blijft haar programma stoelen op christelijke waarden. Van daaruit komt Welzijnszorg op voor een samenleving waarin sociale rechtvaardigheid, solidariteit en barmhartigheid op een breed draagvlak kunnen steunen.