Welzijnszorg in je testament

Ook als je er niet meer bent, kan je nog meer betekenen dan je denkt

Door het opstellen van een testament komt je geld terecht bij wie jij belangrijk vindt. Het is een geruststellend idee te weten dat alles goed geregeld is en dat je goed hebt nagedacht over de verdeling van je bezittingen.

Naast familie en vrienden kan je ook Welzijnszorg opnemen in je testament. Zo geef je jouw nalatenschap een bijzondere bestemming die bij jouw persoonlijkheid en waarden past en doe je iets blijvend voor een wereld zonder armoede.

Steeds meer mensen zoals Marc en Monique denken na over de dag dat ze er niet meer zullen zijn. Voor hen is de strijd tegen armoede van wezenlijk belang en voor Welzijnszorg is hun steun onmisbaar. 

"Geven maakt gelukkig, nog meer dan krijgen. Daarom ben ik blij sinds 2004 iets te kunnen geven aan mensen die er nood aan hebben.

In het begin gebeurde dat met kleinere bijdragen, later op structurele wijze door grotere giften. Zo is het mogelijk een steentje bij te dragen om iedereen kansen te geven. Monique en ik dragen Welzijnszorg een warm hart toe. Ook in tijden van oorlog en humanitaire crisissen willen wij zeker aandacht schenken en steun geven aan minder begoeden van hier, door samen te strijden tegen armoede.

Bij het opmaken van onze testamenten hebben wij beiden beslist er een goed doel in op te nemen als geschenk van hoop en leven. Het kan perspectief bieden aan mensen die minder geluk hebben dan wij. Een goede raad: neem een goed doel, zoals Welzijnszorg, op in uw testament. Het is een positieve, zinvolle bestemming voor een deel van uw nalatenschap en geeft uzelf een goed gevoel."

Marc & Monique

Wil je hier graag meer over weten? En ontvang je graag gratis juridisch advies op maat?

Neem gerust contact op met Chris:
Chris De Cock
Filantropie & Partnerschappen
+32 471 77 21 34
chris.decock@welzijnszorg.be
Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel

Het testament, het nultarief, de afschaffing van het duolegaat en de vriendenerfenis

  • Als je wil nalaten aan een goed doel, moet je altijd een testament opstellen; je erfenis wordt anders verdeeld volgens het Belgische erfrecht.

In je testament neem je dan een legaat aan het goede doel op. Een legaat is een gift bij testament van het geheel of een deel van je vermogen (roerend of onroerend goed). Wanneer je een deel of het geheel van jouw bezit wil nalaten aan Welzijnszorg dan volstaat het om Welzijnszorg vzw als (gedeeltelijke) begunstigde te vermelden.

Naast de naam van de organisatie is het ook nodig om ons adres (Huidevetterstraat 165, 1000 Brussel) en ondernemingsnummer (0416426839) te vermelden.

Het testament treedt pas in werking bij overlijden en je kan het te allen tijde wijzigen of annuleren. Een schenking los van het testament kan natuurlijk ook. Het goede nieuws is dat, sinds 1 juli 2022, in Vlaanderen de tarieven voor de schenkbelasting en de erfbelasting voor giften aan goede doelen verlaagd zijn naar 0%. 

  • Ook de fiscale regeling rond duolegaten in Vlaanderen is gewijzigd.

Heb je een duolegaat in je testament opgenomen, dan bestaat het risico nu dat het goede doel zoveel erfbelasting moet betalen dat er niets wordt overgehouden en de erfenis wordt verworpen. Het zal dus nodig zijn om jouw testament te laten nakijken en zo nodig aan te passen, zodat je er zeker van kan zijn dat jouw testament blijft beantwoorden aan jouw wensen.

  • Tot slot wordt de zogenaamde 'vriendenerfenis' geïntroduceerd, waarbij je als erflater aan verre familieleden en/of vrienden maximaal 15.000 euro kan nalaten aan gunstige voorwaarden.

Wil je meer weten?

Welzijnszorg is aangesloten bij de groepscampagne van testament.be. Om je wegwijs te maken in de wetgeving rond legateren en schenken aan een goed doel heeft testament.be de gids ‘Goed geregeld, goed gegeven’ uitgebracht. Deze kan je hieronder bestellen.

Wil je persoonlijke informatie of advies? Neem gerust contact op met Chris De Cock. Zij bezorgt je graag volledig vrijblijvend en vertrouwelijk meer informatie rond legaten en erfenissen en kan ook zorgen voor gratis juridisch advies dat past bij jouw persoonlijke situatie. Ze komt met plezier bij je langs, of verwelkomt jou op ons kantoor in Brussel of in een regionaal kantoor bij jou in de buurt. 

Graag informatie over Welzijnszorg zelf? Duid hieronder ook aan welke info je graag van ons wil ontvangen. 

Aanspreking
Maak je keuze

Bloemen noch kransen

We willen allemaal graag dat onze idealen blijven voortleven.

Heb je al eens aan de mogelijkheid gedacht om een gift aan Welzijnszorg op te nemen als tekst op de overlijdenskaart?

Bloemen noch kransen