Didactische verwerking: Jordy zoekt geld [nr 21]

Ook heel wat kleuters leven in armoede. 
Jordy staat symbool voor alle kleuters in armoede. Zijn verhaal laat je een kijkje nemen in het dagelijkse leven van een jongen die opgroeit in een kwetsbaar gezin. Armoede treft één op de vijf jongeren in ons land en sluipt onvermijdelijk ook je klas binnen. Jordy maakt dit bespreekbaar bij de allerjongsten.

In ‘Jordy zoekt geld’ ontdekken de kleuters hoe Jordy en zijn vriendjes denken over geld. De kleuters leren het onderscheid maken tussen de financiële en de emotionele waarde van dingen. De didactische verwerking bij het verhaal bevat uitgewerkte activiteiten om de bredere problematiek van armoede in de kleuterklas te bespreken en in de kijker te zetten. Via het verhaal van Jordy en de activiteiten wordt bovendien de leefwereld van alle kleuters de klas binnengebracht.

Wil je op de meest efficiënte manier jouw doelstelling bereiken?
Koop dan zeker de vertelplaten, subthemaprenten en de didactische verwerking samen. Deze materialen zijn complementair.


De tien vertelplaten zijn op A3-formaat en kosten € 10
De didactische verwerking kost € 15
De vijf subthemaprenten zijn op A3-formaat en kosten € 5

Meer info over Jordy vind je hier. 

 

€ 15,00
Categorie
2021 - Didactische verwerking Jordy 2021