Wereldhuis Bonangana Sint-Niklaas

Wereldhuis Bonangana is een pluralistische vereniging uit Sint-Niklaas die werkt aan het welzijn en de sociaal-culturele emancipatie van alle burgers, ongeacht herkomst en kleur. Globaal denken en lokaal handelen is hun motto. Ze koesteren een aantal basisprincipes: inclusie (insluiting), kansengelijkheid, respect, verdraagzaamheid en interculturele uitwisseling. Wie van vreemde origine is, mag omwille van zijn herkomst geen kansen op sociale promotie en inburgering missen.
Samen met andere partners en burgers werken ze aan sociale cohesie en bestrijden we een klimaat van angst en onveiligheid. Bonangana werkt laagdrempelig en zoveel mogelijk op basis van betrokkenheid van de doelgroep. Er wordt enkel met vrijwilligers gewerkt. Om de doelstellingen te bereiken werken ze samen met allerlei partners en organisaties (overheden, middenveld, onderwijs, welzijnsinitiatieven, activeringsorganisaties, …).
De belangrijkste activiteiten zijn: Nederlandse les voor anderstaligen, Taalbuddy’s, Huiswerkbegeleiding voor kinderen uit het lager onderwijs, Sociaal-culturele activiteiten.

Aanbod

  • steun via sociale media
  • verzamelen van verhalen en knelpunten voor politieke dossiers
  • geschreven of mondelingen verhalen door medewerkers
  • audiovisuele opname
  • getuigenis
  • interview
Wereldhuis Bonangana Sint-Niklaas