vzw Touché

“Samenwerking rond agressie en armoede”

Vzw Touché wil een aanbod op de kaart zetten voor de jeugdsector. Dat aanbod zou bestaan uit groepsvormingen en individuele begeleidingen enerzijds, en specifiek werkmateriaal om met jongeren aan de slag te gaan rond agressie anderzijds. Daarnaast willen ze een aantal vormingen en begeleidingstrajecten aanbieden aan jongeren, in samenwerking met ervaringsdeskundigen. Tot slot willen ze specifiek werkmateriaal ontwikkelen dat gebruikt kan worden door anderen om met jongeren te werken rond agressie, om op die manier hun impact te vergroten.

Aanbod

Interview, DVD, getuigenis van werkers/vrijwilligers, boek ‘Positief Agressief’

vzw Touché