Huren voor Buren, Herent

Huren voor Buren is een project van de Onthaalgroep voor Vluchtelingen in Herent. Ze dragen bij aan een humaan onthaal, integratie en een daarbij horende woonst voor vluchtelingen. Ze werken met een groep vrijwilligers samen met de bevoegde instanties (Lokaal Opvanginitiatief, OCMW Herent) om deze doelen te bereiken. Ze schuwen praktische actie niet en voorzien bijvoorbeeld buddy’s en klussers om vluchtelingen te helpen zich te installeren. Ze zetten in het bijzonder in op het vinden van woningen voor nieuwkomers. Ook ontmoetingen en kennismakingsbijeenkomsten worden georganiseerd en de standpunten en de ervaringen mbt onthaal en migratie worden bekendgemaakt.

Huren voor Buren zet ook in op mentaliteitswijziging en beleidsadvisering inzake de vluchtelingenproblematiek. Ze blijven mensen ook ondersteunen nadat ze het Lokaal Opvanginitiatief verlaten.

Met de steun van Welzijnszorg willen ze als vzw enkele huizen op de privémarkt huren en deze dan onderverhuren aan de doelgroep die anders moeilijk aanspraak zou kunnen maken op zo’n woning. De bewoners worden ondersteund in het onderhoud van hun woning en worden na een of twee jaar begeleid in de doorstroom naar een definitievere woning.

huren voor buren