De Hulster vzw, Leuven

Deze organisatie organiseert Beschut Wonen. Hierbij worden kleinschalige woonvormen en psychosociale begeleiding aangeboden voor personen met een psychische kwetsbaarheid. De woningen zijn gelegen in Leuven, Kortenberg, Tervuren en Zaventem.

Project digitalisering

De Hulster wil mensen zo zelfredzaam mogelijk door het leven laten gaan. Het helpen aanhaken aan de digitale wereld is daarin een zeer zinvolle stap. Men hoopt hiermee – ook in pandemietijden – de contacten tussen hulpverleners en bewoners optimaal te onderhouden. Eveneens is het de bedoeling dat de bewoners via deze digitale kanalen hun informele en formele relaties kunnen uitbouwen. Welzijnszorg ondersteunt voor de aankoop van ICT-materiaal in de verschillende woonvormen en het activiteitencentrum en om vorming op maat te organiseren rond basisvaardigheden en risico’s.