De Buurtwinkel vzw Brussel

Mijn huur is te duur

De Buurtwinkel vzw is een geïntegreerde wijkwerking die werkt aan de duurzame ontwikkeling van de wijk met de focus op sociale wijkontwikkeling en armoedebestrijding. De doelstelling is het verhogen van de kwaliteit van het samenleven met, voor en door de bewoners in de wijk.

Al meerdere jaren zet de Buurtwinkel in op de veel te hoge huurprijzen voor de woningen van onze leden, een slechte kwaliteit van deze huisvesting en de leefomgeving. Goed betaalbaar wonen heeft ook te maken met de voorzieningen en het leefklimaat op je wijk. Het thema ‘wonen’ is één van de kernthema’s van onze werking. Met de steun van Welzijnszorg kunnen we dit verder zetten.

Aanbod

  • presentatie tijdens een activiteit of viering
  • groepsbezoek
  • audiovisueel presentiemateriaal
De Buurtwinkel vzw Brussel