Community Land Trust Brussels

Community Land Trust Brussel (CLTB) ontwikkelt permanent betaalbare en kwalitatieve woningen voor Brusselaars die er anders geen toegang toe hebben. CLTB realiseert deze woningen op gronden die steeds eigendom van de gemeenschap blijven. Vanuit deze woonprojecten bouwt CLTB aan veerkrachtige gemeenschappen die bijdragen aan de solidaire stad van de toekomst.

Op dit moment ontwikkelt CLTB enkel sociale koopwoningen voor Brusselaars met een bescheiden inkomen. We willen ook betaalbare huurwoningen aanbieden omdat de meest kwetsbaren simpelweg geen aankoop-mogelijkheden hebben en voor hen goedkoop huren de enige optie is om armoede het hoofd te bieden. Deze huurwoningen worden aangeboden aan:

  • (alleenstaande) ouderen die geen (sociale) woonlening kunnen krijgen en door omstandigheden geen vastgoed hebben om op terug te vallen
  • families en alleenstaanden die zich in bijzonder precaire armoedeomstandigheden bevinden
  • alleenstaande vrouwen krijgen een bijzondere aandacht
  • Brusselaars, tijdelijk, die dreigen op straat te belanden en/of die uit een periode van dakloosheid komen in 2 transitwoningen

Aanbod

  • presentatie of getuigenis tijdens een activiteit of viering
  • mogelijkheid tot groepsbezoek
  • we beschikken over audiovisueel presentiemateriaal
CLTB Brussel