Chez Nous - Bij Ons vzw Brussel

Chez Nous-Bij Ons begeleidt een groep daklozen en mensen in armoede die hun intrek genomen hebben in een gebouw in hartje Brussel. De bewoners hebben het gebouw in eerste instantie gekraakt en ons dan gevraagd om hen bij te staan. Onze vereniging is op de hulpvraag ingegaan en we hebben enerzijds contacten gelegd met de lokale politie, de stad Brussel en de eigenaar van het gebouw. Anderzijds hebben we hulp geboden bij de praktische organisatie: een vrijwilligerswerking om de veiligheid en het onderhoud van het gebouw te garanderen, een reglement van interne orde (samen met de bewoners), samenwerking met andere verenigingen:een basisdienstverlening voor daklozen (douches, middagrust, sociale permanentie), …

Dit project raakt op een zeer positieve manier een groep erg kwetsbare mensen die geen zicht op een ander onderkomen hebben. Het gaat om mensen in extreme armoede die op meerdere niveaus uitgesloten worden en vaak geen of weinig contact hebben met sociale voorzieningen. Met dit onderdak kunnen we hen ondersteunen in de zoektocht naar een oplossing/verbetering voor hun situatie. Tegelijk tonen we aan dat kraken niet altijd een negatief gegeven is. Het is een kans om in het hart van Brussel aan te tonen dat het aanwenden van leegstand als onderkomen een (tijdelijke) oplossing kan zijn voor mensen die anders gedwongen zijn op straat te slapen.

Aanbod

  • presentatie of getuigenis tijdens een activiteit of viering
  • mogelijkheid tot groepsbezoek
Chez Nous - Bij Ons Brussel