Welzijnzorg viert feest (onder protest)

Welzijnszorg, de grootste beweging tegen armoede en sociale uitsluiting in Vlaanderen en Brussel vierde op 7 juni haar 50ste verjaardag. Maar veel redenen om te feesten is er op het eerste gezicht niet. Armoede blijft hardnekkig aanwezig in de samenleving.

“We hebben op die 50 jaar onze missie, armoede uitsluiten, niet kunnen realiseren, we zijn niet overbodig geworden.“ zegt Koen Trappeniers, directeur van Welzijnszorg. ”Het feest voor 50 jaar Welzijnszorg is dan ook een feest onder protest.”

Onze aanklacht moet sterk doorklinken, maar onze fierheid op de solidariteit die er is in ons land is minstens even groot. “Duizenden vrijwilligers zetten zich elk jaar in voor ons. Samen met veel gelijkgestemden timmeren we aan de weg. We kiezen voor de kwetsbaren in de samenleving, maar zoeken steeds medestanders die solidariteit een gezicht willen geven.”

Welzijnszorg start het feestjaar met een colloquium in de Brusselse KVS. Professoren Ides Nicaise en Tine Van Regenmortel blikken terug over de geschiedenis van Welzijnszorg. Wat heeft Welzijnszorg kunnen verwezenlijken? Dat blijkt heel wat. Niet in het minst de aandacht voor een structurele aanpak van armoede. “Door te hameren op structurele maatregelen hebben we onszelf altijd dicht bij de politiek gezet.” aldus Trappeniers. “Mensen in armoede vragen een moedig beleid. Ze vragen dat hun stem en hun noden ernstig genomen worden. We willen samen met mensen in armoede een partner zijn om armoede echt aan te pakken.”

In het panelgesprek onder leiding van Gie Goris  met Michael de Cock (KVS), Lieve Herijgers (Broederlijk Delen), Fanny Matheusen (House of Deep Democracy Hummus), Joris Piot (CIVITAZ), Birsen Taspinar (psychologe en psychotherapeute) wordt ingegaan op de toekomst. Hoe kan Welzijnszorg blijven mobiliseren en wie moeten ze bereiken? Hoe wordt de inspraak van mensen in armoedesituaties gegarandeerd?

In zijn afsluitende toespraak roept Marc Justaert, voorzitter van Welzijnszorg beleidsmakers op om samen werk te maken van een effectief armoedebestrijdingsbeleid. “We kijken vol ongeduld naar de nieuw verkozenen en de coalitiebesprekingen om echt werk te maken van een beleid dat solidariteit hoog in het vaandel draagt; Een beleid dat ver weg blijft van het vingerwijzen naar mensen in armoede. We zijn er van overtuigd dat armoede uitsluiten een positief effect heeft op de hele maatschappij. We worden er allemaal beter van.”

Meer informatie over 50 jaar Welzijnszorg?
Neem contact op met Annabel Cardoen, stafmedewerker Pers & Politiek, 0497135587,
annabel.cardoen@welzijnszorg.be