Verlaat de ideologie, kies voor effectieve maatregelen

22/09/2022

De Vlaamse Regering staat voor de uitdaging om gerichte en effectieve maatregelen te nemen die voorkomen dat mensen in armoede terecht komen of nog dieper wegzakken in armoede.

Welzijnszorg vraagt om over de ideologische discussies heen te stappen en die maatregelen te nemen die het meest effect hebben op het inkomen van mensen in en nabij de armoede.

De armoedebarometer 2022 toonde het al aan, de armoede diept uit, er is nood aan gerichte maatregelen voor mensen in of nabij armoede.

Welzijnszorg vraagt om de sociale toeslagen binnen het groeipakket significant te verhogen en de basisbedragen aan te passen aan de levensduurte. Voorzie een indexering van de inkomensgrenzen. Zo maak je van het groeipakket een effectief wapen tegen kinderarmoede.

Welzijnszorg vraagt om verder te werken aan een ambitieus beleid rond sociale huisvesting én op korte termijn maatregelen te nemen voor mensen die aangewezen zijn op de private huurmarkt. Plafonneer de indexering van de huurprijzen. Zorg voor een snellere toekenning van de huurpremie voor wie op de wachtlijst voor een sociale woning staat.

Als de Vlaamse Regering deze effectieve maatregelen ook duurzaam maakt in de tijd, zet ze een belangrijke stap in de strijd tegen armoede.

 

Meer informatie

Koen Trappeniers, directeur Welzijnszorg vzw
koen.trappeniers@welzijnszorg.be
0496 17 18 34