De uitbreiding van de flexi-jobs is geen goed idee in de strijd tegen armoede.

25/10/2023

Een reactie op de federale beleidsverklaring  van oktober2023 

 

De federale regering besliste om in de laatste beleidsverklaring voor de verkiezingen het systeem van flexi-jobs uit te breiden naar een aantal extra sectoren. Met flexi-jobs wil de regering de krapte op de arbeidsmarkt te lijf gaan. Maar flexi-jobs zijn jobs voor mensen die al minstens 80% werken  (of op pensioen zijn). Ze komen dus niet terecht bij mensen die momenteel nog niet werken.  

Hoewel er ook mensen die werken in armoede leven, is het niet hebben van werk toch een van de grootste risicofactoren. Het is dan ook vreemd dat een regering die zegt dat werken zo belangrijk is, nu zelf concurrentie organiseert tussen jobs met een volwaardig statuut en flexi-jobs.  

Door nog meer sectoren toe te laten flexi-jobs in te zetten, zal de concurrentie met werkzoekenden vergroten. Werkzoekenden, zeker zij met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, moeten wedijveren met mensen die flexibel inzetbaar zijn en minder kosten aan de werkgever. En dat in een context waarbij er steeds minder jobs zijn voor kortopgeleiden en waar drempels naar werk zoals gebrek aan kinderopvang en openbaar vervoer (Vlaamse bevoegdheden) niet opgelost worden.   

Flexi-jobs ondermijnden de sociale zekerheid. Bij flexi-jobs zijn geen sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd. Een sterke sociale zekerheid is natuurlijk van groot belang in de strijd tegen armoede.  

Mensen willen graag iets extra bijverdienen, maar het is oneerlijk dat een bepaalde groep dat belastingvrij kan doen. We pleiten niet voor een uitbreiding van flexi-jobs voor iedereen. Neen, we willen het net mogelijk maken dat meer mensen bijdragen aan de sociale zekerheid. Dat zou kunnen door de combinatie tussen uitkering en een beperkt inkomen uit arbeid meer mogelijk te maken.  

Door deze grote drempel weg te werken zouden we én werken aan de krapte op de arbeidsmarkt én werken aan activering. Zeker voor mensen met een handicap blijkt de huidige regelgeving eerder een rem op hun arbeidsdeelname. Dus zowel in de regelgeving als naar informatie naar deze doelgroepen zijn er nog grote stappen te zetten.   Een investering daarin is een veel duurzamere keuze. Een keuze waarbij mensen een leefbaar inkomen kunnen verwerven en aan de sociale zekerheid van de toekomst kunnen bijdragen.  

Meer lezen over onze voorstellen