Dan toch zitdagen voor het invullen van de personenbelastingen

13/04/2022

Het invullen van de belastingaangifte komt er weer aan. Voor veel mensen geen gemakkelijke klus. Voor de coronacrisis organiseerde de federale overheid daarom vaak zitdagen waar mensen konden langsgaan met vragen. 

Toen de kantoren van de belastingdienst gesloten werden tijdens de eerste lockdown in 2020 schakelde de dienst over op digitale en uiteindelijk ook op telefonische hulp bij het invullen van de belastingaangifte. 

Deze dienstverlening was echter niet voldoende om te garanderen dat iedereen de aangifte correct kon invullen. Buurtwerkingen, vrijwilligersorganisaties, verenigingen kregen voortdurend vragen, waar ook zij niet altijd een antwoord op hadden. Het is immers niet hun expertise of taak om deze hulp aan te bieden. 

Lokale zitdagen

Welzijnszorg ijverde samen met SAAMO, Netwerk Tegen Armoede, Welzijnsschakels, ouderverenigingen en de partners van Decenniumdoelen, gesterkt door VVSG, voor het heropstarten van de dienstverlening met lokale zitdagen

We zijn dan ook opgelucht dat de FOD Financiën heeft ingezien dat alleen digitale en telefonische ondersteuning niet voldoende is. Het alternatief dat nu wordt voorgesteld stelt dat lokale besturen een samenwerkingsovereenkomst moeten afsluiten met de FOD voor de organisatie van een zitdag. Ze moeten daarvoor voor 6 mei contact opnemen met de federale overheid. 

Geen ideaal scenario. Er bestaat een risico dat niet alle lokale besturen zullen ingaan op dit aanbod. Dan zouden niet alle burgers op een goede manier kunnen geholpen worden. Maar toch een vooruitgang. 

Oproep aan alle lokale besturen 

Nu komt het erop aan te zorgen dat alle lokale besturen intekenen op deze mogelijkheid.

Welzijnszorg doet daarom een oproep aan alle lokale besturen.

De overheid verwacht terecht dat alle burgers hun belastingaangifte indienen. Het is dan ook de overheid die moet zorgen dat alle burgers die correct kunnen invullen. En daarvoor moeten mensen in alle steden en gemeenten hulp kunnen krijgen bij het invullen van hun belastingaangifte.

Ben je niet zeker of je lokaal bestuur zal inzetten op deze dienstverlening? Schrijf hen dan zeker aan om aan te dringen om een samenwerking met de FOD Financiën aan te gaan. Meer info vind je hier.