Blijvende steun voor organisaties die digitale drempels wegwerken

08/12/2022

Tijdens de campagne hebben we veel aandacht voor de problemen die digitalisering met zich meebrengt voor mensen in een armoedesituatie. Maar Welzijnszorg wil ook oplossingen aanreiken. We hebben aanbevelingen voor de overheid om te werken aan digitale inclusie. De overheid moet garanderen dat mensen toegang hebben tot internet, tot toestellen, tot vorming en ondersteuning én dat de eigen diensten van de overheid steeds toegankelijk zijn.

In dit artikel gaan we dieper in op onze tweede politieke eis.

Duurzame ondersteuning en financiering voor projecten en organisaties die toestellen en vorming aanbieden.

Internettoegang is een eerste vereiste, maar uiteraard heb je ook een toestel nodig. Ook in de toegang tot toestellen, zoals laptop en smartphone, zien we ongelijkheden. Ongeveer 70% van de Belgische bevolking heeft een laptop, maar dit cijfer daalt naar 53% voor mensen in de laagste inkomenscategorie. Alleen over een smartphone beschikken, beperkt ook de mogelijkheden die je hebt. Je huiswerk maken of een sollicitatiebrief opmaken verloopt gemakkelijker op een laptop of computer.

Naast het hebben van een kwalitatief toestel en internetverbinding, heb je ook digitale vaardigheden nodig om je weg online te vinden. 39% van de mensen in België heeft zwakke digitale vaardigheden. Risicogroepen zijn mensen boven de 55 jaar, mensen met een laag inkomen en/of mensen met een kortere scholingsgraad.

Er is dus nog heel wat werk nodig om iedereen (die dat zou willen) de nodige toestellen én de nodige vaardigheden mee te geven.

Inhaalbeweging

Er is de voorbije periode een flinke inhaalbeweging gemaakt om toestellen en verschillende vormen van ondersteuning en vorming tot bij de mensen te krijgen. Organisaties kregen middelen om aan e-inclusie te werken en projecten werden opgezet. Het onderwijs kreeg extra middelen, lokale besturen en OCMW’s kunnen projecten indienen om rond e-inclusie te werken. In verschillende gemeenten werden digibanken opgericht.

Digibank

Een digibank heeft als idee om lokaal alle belangrijke partners samen te krijgen en zorgen dat mensen toegang hebben tot toestellen, vormingen en ook ondersteuning krijgen bij vragen rond digitale dienstverlening. Potentieel is dit een zeer goede aanpak, mits er goed wordt samengewerkt met partners en de mensen voor wie het aanbod bestemd is ook worden betrokken bij de uitbouw. Zorgwekkend is wel dat de digibanken niet overal bestaan. Lokale besturen moeten een project indienen om middelen te krijgen. Dus als jij ergens woont waar geen digibank is, kan je niet rekenen op deze ondersteuning.

Onzeker

Veel van deze nieuwe projecten en initiatieven worden gefinancierd vanuit de speciale Europese relancemiddelen. Het is onzeker hoe deze projecten zullen gefinancierd worden na 2024. De aandacht die er nu is voor digitale inclusie mag absoluut niet stilvallen. De cijfers uit de Barometer Digitale Inclusie 2022 tonen immers dat problemen met digitale vaardigheden hardnekkig zijn. Ondersteuning zal dus nodig blijven. En met technologie die razendsnel evolueert, is inzetten op levenslang leren noodzakelijk.

Daarom vraagt Welzijnszorg de verzekering dat positief geëvalueerde projecten verder gezet kunnen worden na 2024.

Lees meer over politieke eisen 1 en 3