Nascholing Jordy

Jordy zoekt geld

Armoede treft één op de vijf kinderen in ons land en sluipt onvermijdelijk ook je klas binnen. Jij kan als leerkracht het verschil maken, door aan elke kleuter het zelfvertrouwen te geven dat hij of zij verdient. Tijdens deze nascholing ontdek je hoe jij ervoor kan zorgen dat ook kleuters in armoedesituaties zich gehoord en gezien voelen.

We duiken in de wereld van Jordy, het kleine broertje van Robby. Jordy staat symbool voor alle kleuters die opgroeien in een armoedesituatie en laten je een kijkje nemen in het dagelijkse leven van een kleuter die opgroeit in een kwetsbaar gezin. Het lesmateriaal is opgebouwd rond een verhaal dat aansluit bij de leefwereld van kleuters.

In ‘Jordy zoekt geld’ ontdekken de kleuters via tien vertelplaten hoe Jordy en zijn vriendjes denken over geld. De kleuters leren het onderscheid maken tussen de financiële en de emotionele waarde van dingen. De didactische verwerking bij het verhaal bevat uitgewerkte activiteiten om de bredere problematiek van armoede in de kleuterklas te bespreken en in de kijker te zetten.

Het is belangrijk dat kleuters zich bewust worden van wat armoede betekent en hoe armoede voor uitsluiting kan zorgen. Zo leren ze zich inleven in deze voor velen ongekende wereld. De kleuterschool is een ontzettend belangrijk eerste moment om het mechanisme rond armoede te doorbreken.

Start: 14u30
Duur: 1u30

 

De inschrijvingen voor deze sessie zijn afgesloten.

 

Heb je nog vragen of opmerkingen? Neem contact op met Kusum Mertens - kusum.mertens@welzijnszorg.be

 

Deze sessie wordt niet opgenomen. 

Jordy