Kleine stapjes naar een grote toekomst

Ûze Plekke is een Welzijnsschakel waar mensen elkaar ontmoeten en één warme groep vormen. Ze steunen elkaar om als mens te kunnen groeien. Gelijkwaardigheid is daarbij erg belangrijk.

Ûze Plekke wil mensen wegwijs maken in de digitale wereld. Ze zetten in op het zo veel mogelijk individueel begeleiden, het regelmatig herhalen en kansen geven om te oefenen. Zo kan iedereen op eigen tempo leren omgaan met gsm, laptop, tablet, internetbankieren, het volgen van lessen online, Smartschool, mail... Door te werken aan digitale vaardigheden vergroot de Welzijnsschakel hun kansen op de arbeids- of huurmarkt, op school of binnen de ruime maatschappij.

“Onze leden spiegelen ze zich aan elkaar en aan de vrijwilligers. Door te zien dat anderen met dezelfde dingen in de knoop geraken, normaliseert dit hun situatie en zo verkleinen de angsten die ermee gepaard gaan. Ze vinden moed om in verbinding te gaan met hun familie en omgeving en voelen dat ze, door de nieuwe contacten bij Ûze Plekke, sterker staan in de maatschappij.”
Solange De Naeghel, projectmedewerker

"Rosa vond zichzelf veel te oud voor al dat modern gedoe, een smartphone was niet aan haar besteed. Maar na het volgen van enkele van onze lessen en met ons financieel duwtje in de rug,  heeft ze dan toch de stap gezet. Ze voelt zich zelfzekerder, zelfstandiger en minder eenzaam. Na jaren heeft ze ook terug contact met haar dochter. Ze zou haar smartphone niet meer kunnen missen."
Signaaldag