Dossier camp. 2017 '1 op 7 haalt de meet niet'

In dit dossier besteden we aandacht aan de inkomenssituatie van mensen in armoede en hoe ze kan verbeterd worden. We bekijken de uitgavenzijde want inkomen en uitgaven hangen nauw samen. En we nemen ook het basisinkomen onder de loep. Kan dit basisinkomen de oplossing worden voor inkomensarmoede of organiseren we de armoede onder een nieuwe naam?