Dossier camp. 2014 'Iedereen beschermd tegen armoede?'

In het dossier ‘Iedereen beschermd tegen armoede?’ legt Welzijnszorg naadloos de tekorten bloot in ons sociale beschermingssysteem dat voor 1 op 7 mensen onvoldoende blijkt te werken. Ontbreekt de kennis over de mogelijkheden van dit beschermingssysteem bij
wie in armoede leeft of net bij de hulpverleners? Of veroorzaken we zelf bepaalde situaties van onderbescherming en organiseren we daardoor zelf armoede binnen onze samenleving? Welzijnszorg reikt ook oplossingen aan om de sociale uitsluiting in ons land te bestrijden.