RSVK Waregem: het recht op menswaardig wonen voor iedereen

Artikel 3 van de Vlaamse Wooncode geeft aan dat iedereen recht heeft op menswaardig wonen. Dat betekent een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid. Er is nog werk aan de winkel in Vlaanderen. 

Het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Waregem vzw zet zich hier al enkele jaren 100% voor in, maar dat kunnen ze niet alleen. Een sociaal verhuurkantoor werkt als een schakel tussen huurders en verhuurders.  

RSVK Waregem is een sociale onderneming die kwaliteitsvolle woningen op de private huurmarkt huurt. Ze bekommeren zich om alle administratieve zorgen, opvolging of eventuele herstellingen en garanderen de verhuurders hun maandelijkse inkomsten.

De verhuurders engageren zich door een iets lagere huurprijs te vragen. De sociale verhuurkantoren verhuren deze woningen tegen een betaalbare prijs aan kwetsbare mensen met een grote woningnood. Ze zorgen ook voor begeleiding op maat en werken samen met andere welzijnsactoren. Een duidelijk win-winsituatie voor iedereen. 


Hoewel het RSVK van Waregem 175 panden ter beschikking heeft  in de ruime regio, is er toch nog een grote nood aan extra woningen. De private huurmarkt biedt immers onvoldoende betaalbare en kwaliteitsvolle woningen voor deze doelgroep.

Met de steun van Welzijnszorg willen ze hun activiteiten bekend maken bij een veel ruimer publiek en zo nieuwe verhuurders warm maken voor een samenwerking.  

"We merken op dat een aantal van onze huurders fungeren als tolk zodat wij, onze vrijwilligers of andere instanties in gesprek kunnen gaan met gezinnen die helemaal geen Nederlands, Frans of Engels kunnen. De afgelopen maanden werd nog maar eens duidelijk hoe belangrijk maar moeilijk correcte communicatie is.  We zijn blij dat we deze schakel kunnen zijn." Huurbegeleider Julie

Meer info en contactgegevens