RSVK Waregem vzw

Het aantal sociale woningen verhogen

Het RSVK Waregem vzw is een professionele sociale onderneming die het recht op wonen realiseert voor de meest woonbehoeftigen d.m.v. het huren en verhuren van betaalbare en kwaliteitsvolle woningen op de private huurmarkt. Via huurbegeleiding op maat en nauwe samenwerking met andere woon- en welzijnsactoren versterken de SVK’s de huurders in hun rechten en plichten. De nood is groot en de private huurmarkt biedt onvoldoende betaalbare en kwaliteitsvolle woningen voor deze doelgroep. De beste oplossing is nog altijd meer sociale woningen.

Aanbod

  • getuigenis of presentatie voor scholen, parochies en groepen
  • geschreven of mondelinge verhalen van werkers van de organisatie of het project

Lees meer over hun concrete werking

RSVK Waregem