Zorgen over morgen.

01/11/'20

Zorgen over morgen.

Een inspiratiegids rond levenseindezorg voor mensen in armoede.

De voorbije twee jaar liepen mensen in armoede uit De Schakel Puurs in overleg met Palliatief Netwerk Mechelen een traject om levenseindezorg toegankelijker te maken voor mensen in armoede. Iedereen heeft recht op gepaste palliatieve zorg en een waardige uitvaart. Maar niet iedereen vindt gemakkelijk toegang tot levenseindezorg.

"Als armoedevereniging is het onze opdracht om te werken rond thema’s waar mensen in armoede uitsluiting ervaren. Daarbij vertrekken wij vanuit hun  ervaringen en gaan samen op zoek naar partners die mee kunnen werken aan oplossingen. 

De afgelopen 2 jaar werden we in De Schakel vaak geconfronteerd met ziekte en overlijden van enkele mensen dichtbij ons. De gesprekken tussen mensen in armoede gingen hierdoor geregeld over hun kijk op de toekomst, over waar ze van wakker liggen.

Dat bleek vooral de schrik te zijn om oud te worden, hulpbehoevend te worden, ziek te worden en te sterven, zorgen van elke mens, maar voor mensen in armoede weegt dit extra zwaar. Daar bovenop komen immers de financiële zorgen, de zorgen rond waar ga ik wonen en hoe geraak ik nog ergens.

Velen kennen de bestaande zorgvoorzieningen niet of onvoldoende, ze hebben het gevoel dat deze niet voor hen bedoeld zijn. Er is weinig vertrouwen in diensten. Vanwege hun klein netwerk ontstaat ook angst voor isolement en eenzaamheid. Ook rond overlijden en uitvaart zitten ze met veel vragen. 

Armoede werkt door in alle domeinen van het leven. Het betekent geen toegang verwerven tot evidente rechten en voorzieningen die ons bij ziekte of tegenslag ondersteuning moeten bieden. Voor sommige mensen in armoede zit zelfs dat ultieme recht op een menswaardig en geborgen levenseinde er niet eens in.

Tegelijk zagen we de goeie wil van veel zorgverstrekkers, bereidheid om te ondersteunen bij het laatste stukje van het leven. Maar ze vonden en vinden elkaar niet altijd.

Tijdens één van de dialoogmomenten in het traject vonden Palliatief Netwerk Mechelen en De Schakel elkaar wel. Palliatieve zorg als recht voor iedereen wordt zeer duidelijk aangehaald in de wet op palliatieve zorg die verscheen op 14 juli 2002.  

Het bereiken van bepaalde doelgroepen, zoals bijvoorbeeld mensen in armoede, is echter nog steeds een bezorgdheid en uitdaging voor de palliatieve sector.

Toen we vertelden dat De Schakel van plan was om een inspiratiegids te maken rond levenseindezorg, besloten we dat we samen sterker zouden staan om deze publicatie een weg te laten vinden naar de zorgsector en de palliatieve zorg.

Dit heeft geleid tot een traject dat uitmondde in de gratis publicatie 'Zorgen over morgen. Een inspiratiegids rond levenseindezorg voor mensen in armoede.'  

Deze publicatie brengt de hindernissen in kaart en bundelt verbetersuggesties en aanbevelingen voor de ruime zorgsector en beleid rond toegankelijke levenseindezorg en waardige uitvaart voor iedereen.

Begin december willen we deze Inspiratiegids ruim verspreiden binnen de zorgsector (Eerstelijnszones, Palliatieve Netwerken, uitvaartsector) en naar beleidsactoren. De inspiratiegids zal gelanceerd worden op 25 november.

Gezien de recente richtlijnen van het Overlegcomité moeten we het lanceermoment hoogstwaarschijnlijk online organiseren."